Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси кафедри ЮНЕСКО

Спеціальність 242 “Туризм”
Рівень вищої освіти “Бакалавр”
Освітня програма “Туризм”

Силабуси навчальних дисциплін:

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Історія української культури
 3. Математична статистика
 4. Безпека в надзвичайних ситуаціях
 5. Ділова етика
 6. Теорія ймовірності
 7. Економетрія
 8. Організаційна культура
 9. Охорона праці в галузі
 10. Енергозабезпечення
 11. Культурологія
 12. Логіка
 13. Обладнання харчової та готельно-ресторанної індустрії
 14. Всесвітня культура та мистецтво
 15. Організація процесів переробних і харчових виробництв
 16. Соціологія
 17. Технологія і організація ресторанного господарства
 18. Антропологія
 19. Екологія
 20. Етика та естетика
 21. Ефективне тваринництво в агробізнесі
 22. Демографія
 23. Організація технологічних процесів у землеробстві
 24. Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
 25. Сільський зелений туризм
 26. Соціокультурний сервіс
 27. Страхування
 28. Теорія і методика проектування турпродукту
 29. Трудове право
 30. Етнографія
 31. Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України
 32. Медіакомунікації та організація Event-заходів в туризмі
 33. Фінанси, гроші та кредит
 34. Медіафілософія
 35. Медичний туризм і курортна справа
 36. Психологіяділового спілкування
 37. Статистика
 38. Заповідна справа
 39. Культурна спадщина України
 40. Організація дозвілля
 41. Політологія
 42. Україна в Європі та світі
 43. Комунікативні технології в бізнесі
 44. Податкова система
 45. Історико-архітектурні центри світу
 46. Кулінарна етнологія та гастротуризм
 47. Психологія туризму та конфліктологія
 48. Тайм-менеджмент
 49. Бухгалтерський облік туристичної діяльності
 50. Гендерні аспекти в туризмі
 51. Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво
 52. Міжкультурні інноваційні комунікації
 53. Міжнародні економічні відносини та світове господарство
 54. Рекрутинг, навчання та розвиток персоналу
 55. Туроперейтинг
 56. Культурно-пізнавальний туризм
 57. Транспортна логістика та міжнародні перевезення в туризмі
 58. Філософія туризму
 59. Іміджелогія та PR у туризмі
 60. Психологія стресу
 61. Управління конфліктами
 62. Антикризове управління
 63. Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
 64. Офіс-менеджмент
 65. Кінний туризм
 66. Освітній туризм та освітня мобільність
 67. Ризик-менеджмент
 68. Історія туризму
 69. Країнознавство
 70. Вища математика
 71. Інформаційні системи та технології
 72. Українська мова
 73. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 74. Історія української державності
 75. Географія туризму
 76. Фізичне виховання
 77. Соціальна філософія
 78. Вступ до фаху та академічна доброчесність
 79. Економічна теорія
 80. Психологія
 81. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
 82. Краєзнавчо-туристична діяльність
 83. Спеціалізований туризм
 84. Туристичні послуги та турагентська діяльність
 85. Менеджмент туризму
 86. Відкриттявласного бізнесу в туристичній галузі
 87. Музеєзнавство, екскурсознавство, охорона памяток
 88. Правове регулювання туристичної діяльності
 89. Управління ризиками та страхування в туризмі
 90. Геоінформатика
 91. Економіка туристичної фірми
 92. Маркетинг у туризмі
 93. Інновінг у туризмі
 94. Рекреаційні комплекси України та світу, курортна справа
 95. Міжнародний туризм та міжетнічні комунікації
 96. Організація та планування туристичної діяльності
 97. Вступ до фаху
 98. Навчальна практика Краєзнавчо-туристична діяльність
 99. Комплексна виробнича практика
 100. Передатестаційна практика
 101. Філософія