Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про нас

Про нас                   Статут ХНТУСГ                  

                                     ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА                                                                                                 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (скорочена назва ХНТУСГ) є провідним закладом вищої освіти  інженерно-технічного сільськогосподарського профілю IV рівня акредитації та одним із лідерів  аграрної освіти в Україні.

До складу університету входять 5 – навчально-наукових інститутів (ННІ), 1 – факультет технологічних систем і логістики, 1 – інститут післядипломної освіти, коледж переробної і харчової промисловості, Вовчанський коледж ХНТУСГ та навчальний центр з перепідготовки фахівців зернопереробних підприємств. Наразі ХНТУСГ готує фахівців за 26 спеціальностями за денною і заочною формами навчання.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують  328 штатних викладачів, з них 68 докторів наук, 54 професори, 190 кандидатів наук, 146 доцентів, серед яких 2 член-кореспонденти НААН України. Серед науково-педагогічних працівників 78,7 % мають наукові ступені. У 2019 році середній вік науково-педагогічних працівників університету складав 47 років.

В університеті створені всі умови для здобуття студентами якісної освіти за обраними спеціальностями, проходження виробничої практики (в т.ч. закордоном) та набуття необхідних практичних навичок. У 2019 р. максимальний контингент студентів ХНТУСГ становив 5271 особу, в тому числі 348 іноземців.

Університет веде активну міжнародну діяльність, яка спрямована, насамперед, на інтеграцію технічної аграрної освіти до європейського освітянського простору. З цією метою в університеті реалізуються 3 освітні наукові міжнародні програми подвійних дипломів. Крім того, ХНТУСГ є членом  Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum), Міжнародного альянсу закладів освіти сільськогосподарського профілю (Higher Education International Alliance for Agrihusbandry), Євразійської Асоціації університетів (Eurasian University Association) та інших міжнародних об’єднань.

У 2019 р. за незалежним рейтингом України ТОП-200 серед 23 аграрних закладів вищої освіти ХНТУСГ посідав 4 місце, серед 200 кращих ЗВО України – 73 місце і 20 місце  серед 32 ЗВО Харківського вузівського центру.

З 2011 р. в університеті запроваджена і використовується Система Менеджменту Якості надання освітніх послуг, яка відповідає Міжнародним стандартам якості ISO 9001:2015 та сертифікована міжнародною аудиторською фірмою DQS GmbH (Німеччина).

Про нас  Про нас

 

ДЕСЯТЬ ДОСЯГНЕНЬ ХНТУСГ

  1. Десять досягнень ХНТУСГХНТУСГ є одним з найбільших аграрних закладів вищої освіти України IV рівня акредитації, у структурі якого діють 5 навчально-наукових інститутів, 2 коледжі, 1 факультет, 32 кафедри та 28 відділів і центрів. Наразі в університеті навчається 5300 студентів, підготовка яких ведеться за 26 спеціальностями.
  2. В університеті затверджена та впроваджується інноваційна система успішного розвитку ХНТУСГ, інструментарієм якої є сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015 система менедменту якості ХНТУСГ з урахуванням критеріїв моделі досконалості EFQM, «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) та з урахуванням вимог і аспектів ISO 21001:2018, ISO 31001:2018, ISO 19011:2015, ISO/IES 17021:2015.
  3. За даними рейтингу закладів вищої освіти «ТОП-200 УКРАЇНА» — 2018/2019 рік, ХНТУСГ посів 85 місце серед усіх ЗВО України і 4 місце серед аграрних вишів.
  4. За підсумками вступної кампанії 2019 року ХНТУСГ посів 4 місце за приростом державного замовлення за результатами широкого конкурсу серед усіх ЗВО III-IV рівнів акредитації.
  5. До науково-педагогічного складу Університету входять 69 докторів наук та 192 кандидати наук. Впродовж останнього часу в університеті було захищено 13 докторських та 7 кандидатських дисертацій.
  6. Під час проведення ХІ-ї міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» ХНТУСГ одержав найвищу нагороду виставки — Почесне звання «Лідер інновацій в освіті» та золоту медаль міжнародного конкурсу в номінації «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти».
  7. При університеті діють 16 наукових шкіл. Щороку на базі ХНТУСГ проводяться десятки наукових та науково-практичних конференцій, в т.ч. міжнародних.
  8. Науковці ХНТУСГ беруть участь у проведенні актуальних наукових досліджень, спрямованих на розвиток інноваційної системи АПК. Наразі науковці університету разом з  ПАТ «Ельворті», ХДЗВА та Інститутом сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України  працюють над розробленням технології та технічних засобів  сумісних посівів для кормовиробництва.
  9. Доктор технічних наук, завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин ХНТУСГ Роман Антощенков розробив інноваційну технологію визначення динамічних та енергетичних показників мобільних та стаціонарних машин. Технологія вже використовується на практиці, зокрема, під час випробування нової моделі трактора ХТЗ.
  10. Університет пишається своїми студентами та випускниками, серед яких 22 переможці та призери Всеукраїнських студентських олімпіад, 27 переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 6 переможців Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів і змагань.