Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Публічна інформація

Публічна інформація

1. Статут

2. Організаційна структура

3. Кодекс честі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

4.  План роботи університету

5.  Правила прийому у 2021.

6. Cклад керівних органів.

7. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр за результатами роботи протягом навчального року.

8. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

9. Перелік платних послуг 2020-2021 н.р.  

10. Результати семестрового оцінювання здобувачів вищої освіти 2020-2021 

11.Порядок та умови визнання результатів інформальної освіти як підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ХНТУСГ

12. Антикорупційна програма ХНТУСГ

13. Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу

14. Щодо онлайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!»

15. Наказ про перенесення робочих днів у 2021 році

16.Положення про науково-методичну раду навчально-наукового інституту (факультету)

17. Вартість навчання для громадян України на 2021 – 2022 навчальний рік   

18. Звіти ректорату  ХНТУСГ

19. Порядок супровіду (надання допомоги) осіб з інвалідністю та ін. маломобільних груп населення у ХНТУСГ

20. Інформація про матеріально-технічне забезпечення ХНТУСГ 

21. Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ХНТУСГ

22. Наглядова рада ХНТУСГ

23. ІНСТРУМЕНТАРІЙ сертифікованої іноваційної системи успішного розвитку.

24. Положення про Асоціацію випускників ХНТУСГ

25. Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

26. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в університеті, а також надання їм академічної відпустки     

27. Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів ХНТУСГ

28. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів

29. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

30. Каталог баз практик 2019-2020 н.р.

31. Стратегія розвитку ХНТУСГ до 2021 р.

32. Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня 2020 року.  

33. Колективний договір на 2020-2025 роки

34. Результати рейтингового оцінювання діяльності кафедр за 2019/2020 н.р.

35. Положення про юридичний відділ ХНТУСГ

36. Положення про етично-фахову комісію.

37. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХНТУСГ

38. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (зі змінами)

39. Про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків

40. Про проведення оцінки корупційних ризиків в університеті 

41. Положення про порядок перевірки документів на наявність текстових запозичень

42. Положення про замовлення, виготовлення, видачу та обліку документів про вищу освіту

43. Інформація щодо декларування в 2021 році.

44.Інформація щодо процедур закупівель

45. Перелік оновлень, які з’явилися в Роз’ясненнях НАЗК, щодо декларування 2021 році.

46. Інформація про доступність для маломобільних груп

47. Інформація бухгалтерської служби

48. Правила поведінки

49. Увага! Роз’яснення Національного агенства з питань запобігання корупції щодо типів декларацій, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють.