Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Виховна робота

Виховна робота в університеті є невід’ємною частиною навчального процесу. Виховний процес охоплює всі структурні підрозділи та сфери життєдіяльності університету з підготовки сучасного фахівця, є важливим чинником формування у студентів свідомого патріотизму та відповідальності громадянина України. Провідна ідея поєднання кращих традиційних методів виховання та прогресивних сучасних підходів, що дозволяє позитивно вплинути  на розвиток студентів, а також сформувати їх духовний світ на основі гуманістичних цінностей.

Планування, координацію, організацію та контроль виховної роботи здійснює Комітет  у справах молоді та спорту, який було створено у 1994 році рішенням Вченої ради університету з метою вдосконалення системи виховної роботи, координації та підвищення ефективності роботи структурних підрозділів університету і громадських організацій, що задіяні у виховному процесі  університету.

 Виховна робота Виховна робота Виховна робота Виховна робота Виховна робота Виховна робота