Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Забезпечення якості освіти

Сектор забезпечення якості вищої освіти Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка створено у відповідності до Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти та має на меті створення алгоритму інституційної уваги до якості освіти, включно з переглядом і покращенням навчальних курсів та освітніх програм.

Сектор забезпечення якості вищої освіти ХНТУСГ має сервісні функції: модерує всі необхідні процеси, збирає інформацію, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління Університету у співпраці з проректором з науково-педагогічної роботи, навчально-методичним відділом, органами студентського самоврядування та іншими структурними підрозділами.

Основними напрямками діяльності Сектору є:

– моніторинг дотримання основних принципів забезпечення академічної доброчесності;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– аналіз результатів оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

– моніторинг забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

– проведення On-line опитування та анкетування здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, випускників та стейкголдерів тощо.

 

Забезпечення якості освітиЗабезпечення якості освіти
Колпаченко Надія МиколаївнаГолованова Ганна Євгеніївна
Фахівець з питань забезпечення якості вищої освіти

навчально-методичного відділу ХНТУСГ

Фахівець з питань забезпечення якості вищої освіти

навчально-методичного відділу ХНТУСГ

e-mail: nadiiakolpachenko@khntusg.infoe-mail: golovanovaae@khntusg.info

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників
Забезпечення якості освітиЗабезпечення якості освіти

Забезпечення якості освітиЗабезпечення якості освіти

Забезпечення якості освіти Забезпечення якості освіти

Забезпечення якості освіти