Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (магістри 2020)

Вступ 2020 рік

п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1
Оптимізація управлінських рішень у підприємництві та 
торгівельній діяльності
076 «Підприємництво,
 торгівля та біржова діяльність»
2
Маркування, фасифікація та митне оформлення 
агропромислової продукції
3
Електронна комерція та державні закупівлі
4
Проектування, організація та управління ланцюгами
поставок агропромислової продукції
5
Автоматизоване проектування технологічних
 процесів агропідприємств
133 «Галузеве машинобудування»
ННІ ТС
6
Автоматизоване проектування технологічних систем 
ремонтного виробництва
7
Динамічна міцність та надійність машин
8
Енерго та матеріалозберігаючі технології та обладнання
9
Забезпечення якості продукції машинобудування
10
Інноваційне технічне оснащення тваринництва
11
Інновації в галузі
12
Комп`ютерна діагностика та моніторинг стану машин
13
Комп`ютерне моделювання надійності
14
Методи проектування машин для рослинництва
15
Методи проектування машин для тваринництва
16
Моделювання надійності конструкцій
17
Основи трібології
18
Прогресивні технології виробництва і переробки
 продукції тваринництва
19
Проектування виробничих процесів і підприємств
20
Проектування і будівництво сільськогосподарських 
підприємств
21
Робототехнічні системи і комплекси
22
Розрахунки при конструюванні машин
23
Технології виготовлення робочих органів 
техніки
24
Лісова рекультивація земель
205 «Лісове господарство»

 

25
Лісові дороги і транспорт лісових товарів
26
Обладнання  садово-паркового господарства
27
Протипожежні заходи в лісовому господарстві
28
 Захисне лісорозведення
29
Управління організаційно-правовою 
безпекою підприємства
051 «Економіка»
30
Інтелектуальна власність
31
Конкурентоспроможність підприємства
32
Цінова політика
33
Інноваційний менеджмент
34
Економічна діагностика
35
Управління інтелектуальним капіталом
36
Адміністративний менеджмент
37
Управління проектами
38
Міжнародний агробізнес
39
Міжнародна інтеграція
40
Управлінська діагностика
41
Методологія бізнес-планування
42
Ризик-менеджмент
43
Стратегічне управління
44
Управління якістю агропромислової продукції
45
Комунікації в бізнесі
46
Міжнародний маркетинг
47
Стратегічний облік
071 «Облік і оподаткування»
48
Управління організаційно-правовою 
безпекою підприємства
49
Глобальна економіка
50
Фінансовий менеджмент
51
Управління проєктами
52
Управління організаційними змінами та розвитком
53
Конкурентоспроможність підприємства
54
Податковий контроль
55
Інтелектуальна власність
56
Адміністративний менеджмент
57
Управління інтелектуальним капіталом
58
Аудит оподаткування підприємств
59
Міжнародний менеджмент
60
Інноваційний розвиток підприємства
61
Судово-бухгалтерська експертиза
62
Менеджмент організацій
63
Методологія бізнес-планування
64
Управлінська діагностика
65
Податкова політика
66
Стратегічне управління
67
Управління організаційно-правовою 
безпекою підприємства
073 «Менеджмент»
68
Інтелектуальна власність
69
Управління конкурентоспроможністю підприємства
70
Цінова політика
71
Управління організаційними змінами та розвитком
72
Інноваційний менеджмент
73
Фінансовий менеджмент
74
Управлінський консалтинг
75
Публічне адміністрування
76
Адміністративний менеджмент
77
Управління інтелектуальним капіталом
78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
79
Міжнародний менеджмент
80
HR-менеджмент
81
Глобальна економіка
82
Управління якістю
83
Методологія бізнес-планування
84
Ризик-менеджмент
85
Державне регулювання економіки
86
Психологія управління
87
Корпоративне управління
88
Комунікації в бізнесі
89
Міжнародна інтеграція
90
Управління економічною діяльністю підприємства
91
Управління конкурентоспроможністю підприємства
075 «Маркетинг»
92
Інтелектуальна власність
93
Управління організаційно-правовою 
безпекою підприємства
94
Маркетинговий аудит
95
Рекламний менеджмент
96
Управління організаційними змінами та розвитком
97
Економічна діагностика
98
Фінансовий менеджмент
99
Маркетинговий супровід проєктів
100
Управління інтелектуальним капіталом
101
Адміністративний менеджмент
102
Управління проєктами
103
Маркетинговий консалтинг
104
Соціальний медіамаркетинг
105
Міжнародний агробізнес
106
Міжнародна інтеграція
107
Управлінська діагностика
108
Антикризовий маркетинг
109
Бренд-айдентика та PR
110
Методологія бізнес-планування
111
Ризик-менеджмент
112
Державне регулювання економіки
113
Сегментація та позиціонування
114
Інформаційні компанії в маркетингу
115
Стратегічне управління
116
Комунікації в бізнесі
117
Глобальна економіка
118
Організація маркетингової діяльності
119
Маркетингова політика в сфері медіа
120
Управління організаційно-правовою 
безпекою соціально-економічних систем
281 «Публічне управління
та адміністрування»         
121
Розвиток адміністративної культури
122
Інтелектуальна власність
123
Психологія управління
124
Психологія стресу
125
Управлінський консалтинг
126
Управління проєктами
127
Інноваційний менеджмент
128
Фінансовий менеджмент
129
Глобалізація та політика національної безпеки
130
Публічне адміністрування
131
Регіональний форсайт
132
Управління інтелектуальним капіталом
133
Податковий контроль
134
Місцевий економічний розвиток
135
Міжнародний менеджмент
136
HR-менеджмент
137
Управління якістю
138
Адміністративне реформування
139
Управління регіональним розвитком
140
Методологія бізнес-планування
141
Ризик-менеджмент
142
Менеджмент організацій
143
Фінанси в публічному управлінні та адмініструванні
144
Корпоративне управління
145
Публічно-приватне партнерство
146
Управлінська діагностика
147
Міжнародна інтеграція
148 
Публічна політика в сфері соціального і  
гуманітарного розвитку
149
Технології міської логістики в аграрних 
ланцюгах постачань
 275 Транспортні технології     


150
Управління рухом транспортних засобів
151
Оптимізація логістичних рішень у транспортних 
системах аграрного виробництва
152
Управління вантажними та пасажирськими 
перевезеннями
153 
Інтелектуальні транспортні системи і
 моніторинг
154 
Управління функціонуванням   транспортих систем    
 в агропромисловому виробництві 
155 
Основи логістичного консультування, 
коучингу і транспортної діагностики аграрної галузі
156
Надійність та ефективність транспортних технологій
 аграрного виробництва
157
Ресурсозбереження в межах технологій транспорту
 аграрної галузі
158
Інтегровані транспортні системи
159Проектування інженерних комплексів та систем 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»