Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Соціально-гуманітарне спрямування (І та ІІ група циклу загальної підготовки). (Бакалаври 2021)

Соціально-гуманітарне спрямування. Силлабуси вибіркових дисциплін рівень вищої освіти «бакалавр». Вступ 2021 року

№ п/пДисциплінаКафедра
1.                 Основи економікиЕкономіки та маркетингу
2.                 Основи економічної теорії
3.                 Економіка бізнесу
4.                 Економіка підприємства
5.                 Економічне обґрунтування інженерних рішень
6.                 Економіка сільського господарства
7.                 Економіка природокористування
8.                 Стратегії і технології професійних продажів в агробізнесі
9.                 Державне регулювання економіки
10.            Глобальна економіка
11.            Інноваційний розвиток підприємства та менеджмент проектів
12.            Історія економіки та економічної думки
13.            Економіка аграрного бізнесу
14.            Економіка аграрних виробництв
15.            Економіка й організація енергетичної служби
16.            Економіка й організація автотранспортного сектору
17.            Економіка й організація відділу автоматизації
18.            Економіка туризму
19.            Цінова політика
20.            Соціальна відповідальність
21.            Міжнародні економічні відносини та світове господарство
22.            Зовнішньоекономічна діяльність та конкурентоспроможність підприємства
23.            Економіка світового сільського господарства
24.            Міжнародний агробізнес
25.            Економіка та організація інноваційної діяльності
26.            Макроекономіка
27.            Мікроекономіка
28.            Економіка аграрного виробництва та природокористування
29.            Економіка праці та соціально-трудові відносини
30.            Історія української культуриКультури, спорту та туризму
31.            Ділова етика
32.            Організаційна культура
33.            Культурологія
34.            Культурна спадщина України
35.            Етика і естетика
36.            Організація дозвілля
37.            Всесвітня культура та мистецтво
38.            Корпоративна культура
39.            Імідж сучасного спеціаліста
40.            Соціокультурний сервіс
41.            Етика підприємництва
42.            Екскурсознавство та музейна практика
43.            Медіакомунікації та організація event-заходів в агробізнесі
44.            Філософія критичного мислення та ділові комунікаціїЮНЕСКО
45.            Психологія продажів та переговорів
46.            Психологія (загальна та правова)
47.            Соціологія і психологія
48.            Соціологія
49.            Логіка та теорія аргументації
50.            Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
51.            Основи етнології та демографії
52.            Психологія особистості та ефективна міжособистісна і ділова комунікація
53.            Конфліктологія, ділові комунікації та теорія переговорів
54.            Лідерство  та тренінги особистісного кар’єрного зростання
55.            Сучасні освітні студії та академічна мобільність
56.            Психологія стресу та стресостійкість
57.            Педагогіка  та психологія успіху
58.            Філософія науки і техніки та інноваційного розвитку
59.            Дипломатія України: історико-правові основи
60.            Краєзнавчі студії
61.            Євроатлантична інтеграція України
62.            Риторика: стратегії ефективної комунікації
63.            Гендерні проблеми в Україні та світі
64.            Етно та гастротуризм
65.            Організація туристичних походів та експедиційної діяльності
66.            Політологія
67.            Логіка
68.            Філософія
69.            Психологія та етика професійної діяльності
70.            Психологія продажів та переговорів
71.            Філософія людського спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі
72.            Іноземна мова (середній рівень)МП
73.            Ділова українська мова
74.            Аналіз господарської діяльностіОрганізації виробництва, бізнесу та менеджменту
75.            Економічний аналіз
76.            Організація виробництва
77.            Організація підприємницької діяльності
78.            Офіс-менеджмент
79.            Планування і контроль на підприємстві
80.            Проектний аналіз
81.            Управління конфліктами
82.            Управління конфліктами та комунікаціями
83.            Основи підприємництва АПК та відкриття власної справи
84.            Правова статистика та облік оподаткуванняОА
85.            Державне управління агроекологічною діяльністюОВБМ
86.            Управління організаційно-правовою безпекою підприємстваБЖП
87.            Охорона праці та екологічна безпека агровиробництв
88.            Екологічне право
89.            Сучасні теорії управління та ринкові відносиниММ
90.            Економіка міжнародних перевезеньАЛУЛП
91.            Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукціїМДМ

 

92.            Мехатроніка
93.            Оцінка відповідності продукції
94.            Історія автомобіле – та тракторобудуванняТіА