Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Захист докторських та кандидатських дисертацій Д 64.832.04

 

Оголошення
Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертації, який відбудеться 30 вересня 2021 р. о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських,44 (у зв’язку з технічними причинами захист перенесено на проспект Московський 45, аудиторія 204ТС).
Волошина Людмила Володимирівна на тему: «ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАСЛЯНИХ ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ ТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ»
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
доктор технічних наук, професор Власовець Віталій Михайлович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,
Додатковий опонент: доктор технічних наук, професор Дмитрик Віталій Володимирович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Автореферат _Voloshyna
Дисертація Voloshyna
Відгук Роїк
Вiдгук_Дмитрик
Відгук Власовець

Оголошення

 Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про повторний захист дисертації, який відбудеться 29 вересня 2021 р. о 1000 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 (у зв’язку з технічними причинами захист перенесено на проспект Московський 45, аудиторія 204ТС).

 Гудь Віктор Зіновійович

 на тему: «Механіко-технологічні основи розробки багатофункціональних секційних шнеків для зернового матеріалу»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Ловейкін Вячеслав Сергійович, Національний університет біоресурсів і прородокористування України, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання;

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри аграрної інженерії;

доктор технічних наук, професор Аулін Віктор Васильович, Центральноукраїнський національний технічний університет, професор кафедри експлуатації та ремонту машин.

Автореферат
Дисертація
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Оголошення

 Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертацій, який відбудеться 30 вересня 2021 р. о 1000 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських,44 (у зв’язку з технічними причинами захист перенесено на проспект Московський 45, аудиторія 204ТС).

 Рибалко Іван Миколайович

на тему: «Експериментальні, теоретичні і технологічні основи зміцнення виробів з використанням модифікуючих домішок»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Волчук Володимир Миколайович, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

доктор технічних наук, професор Санін Анатолій Федорович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

доктор технічних наук, професор Тарельник В’ячеслав Борисович, Сумський національний аграрний університет.

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертацій, який відбудеться 17 червня 2021 р. о 1000 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал (з дотриманням карантинних обмежень).

Романюк Світлана Павлівна

на тему: «Експериментальні та технологічні основи формування структури і властивостей при зміцненні нанопокриттями інструмента»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Волчук Володимир Миколайович, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

доктор технічних наук, професор Дмитрик Вiталiй Володимирович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Дисертація
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Оголошення

 Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертацій, який відбудеться 11 травня 2021 р. о 10.00 та о 14.00 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал (з дотриманням карантинних обмежень).

 Кругляк Ірина Василівна

на тему: «Науково-технологічні засади формування зносо-корозійностійких покриттів з використанням композиційних насичуючих середовищ»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Баглюк Геннадій Анатолійович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України;

доктор технічних наук, професор Лаухін Дмитро ВячеславовичПридніпровська державна академії будівництва та архітектури;

доктор технічних наук, доцент Клочко Оксана ЮріївнаХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Переглянути відгук 3

 

Галич Іван Васильович

на тему: «Підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторного агрегату зниженням коливань елементів»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Булгаков Володимир МихайловичНаціональний університет біоресурсів і природокористування України;

кандидат технічних наук,доцент Третяк Віктор Михайлович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

 Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертації, який відбудеться 12 травня 2021 р. о 10.00 та 14.00 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал (з дотриманням карантинних обмежень).

Омельченко Леонід Віталійович

на тему: «Підвищення якості та зносостійкості покриттів при їх модифікуванні вторинною сировиною»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Дмитрик Віталій Володимирович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

кандидат технічних наук, доцент Узлов Олег Володимирович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

 

Ірклієнко Віктор Іванович

на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів робочих органів дискового здрібнювача зерна пшениці»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Цуркан Олег ВасильовичВінницький національний аграрний університет;

кандидат технічних наук,доцент Щур Тарас Григорович, Львівський національний аграрнийуніверситет.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Оголошення

 Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертацій, який відбудеться 28 квітня 2021 р. о 1000 та о 1400 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал (з дотриманням карантинних обмежень).

 Субботіна Валерія Валеріївна

на тему: «Формування багатофункціональних покриттів на вентильних металах методом мікродугового оксидування»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

доктор технічних наук, професор Волчук Володимир МиколайовичПридніпровська державна академії будівництва та архітектури;

доктор технічних наук, доцент Клочко Оксана ЮріївнаХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Переглянути відгук 3

 

Князєв Сергій Анатолійович

на тему: «Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин боруванням із швидкісним нагрівом СВЧ»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Сайчук Олександр ВасильовичХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;

кандидат технічних наук Олійник Олександр Купріянович, центральна заводська лабораторія державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева», концерна «Укроборонпром».

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Оголошення

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про захист дисертацій, який відбудеться 27 квітня 2021 р. о 1000 та о 1400 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал (з дотриманням карантинних обмежень).

 

Гапонова Оксана Петрівна

на тему: «Керування властивостями поверхонь стальних деталей електроіскровим легуванням у спеціальних технологічних середовищах»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;

доктор технічних наук, професор Уманський Олександр Павлович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України;

доктор технічних наук, професор Бриков Михайло Миколайович, Національний університет «Запорізька політехніка».

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Переглянути відгук 3

 

Сєдих Костянтин Вячеславович

на тему: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів дискатора з пружними стійками»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Сало Василь Михайлович, Центральноукраїнський національний технічний університет;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Роговський Іван Леонідович, Національний університет біоресурсів та природокористування України.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

 

Оголошення

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертації, який відбудеться 02 грудня 2020 р. о 1000  за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Богомолов Олексій Олексійович

на тему: «Обгрунтування параметрів багатоярусного ударного сепаратора для сепарації насіння ріпаку»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор, Котов Борис Іванович, Подільський державний аграрнотехнологічний університет, професор кафедри машиновикористання в АПК 

кандидат технічних наук, доцент, Цуркан Олег Васильович, Вінницький національний аграрний університет, директор Ладижинського коледжу.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Оголошення

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертації, який відбудеться 06 жовтня 2020 р. о 1000  за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Волков Олег Олексійович

на тему: «Підвищення експлуатаційної стійкості деталей та інструменту методом термофрикційного зміцнення»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.013 матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук Клочко Оксана Юріївна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;

кандидат технічних наук Олійник Олександр Купріянович, ДП «Завод імені  В.О.Малишева».

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1 

Переглянути відгук 2

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 20 лютого 2020 р. о 1000 та о 1300 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Пахучий Андрій Миколайович

на тему:«Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів жниварки обчісувального типу для збирання насіння льону олійного»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Леженкін Олександр Миколайович, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

кандидат технічних наук, старший дослідник Алієв Ельчин Бахтияр огли, Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Переглянути дисертацію   

Переглянути відгук 1 

Переглянути відгук 2

 

Гаєк Євген Анатолійович 

на тему:«Обґрунтування параметрів процесу очищення повітряного потоку ротаційним циклоном пересувних зернових сепараторів»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Котов Борис Іванович, Подільський державний аграрно-технічний університет;

кандидат технічних наук, доцент Твердохліб Ігор Вікторович, Вінницький національний аграрний університет.

Переглянути дисертацію

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 19 лютого 2020 р. о 1000 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Алієв Ельчин Бахтияр огли

на тему: «Механіко-технологічні основи процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Завгородній Олексій Іванович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П Василенка;

доктор технічних наук, професор Котов Борис Іванович, Подільський державний аграрно-технічний університет;

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький національний технічний університет;

доктор технічних наук, доцент Харченко Сергій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П Василенка.

Переглянути дисертацію

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Переглянути відгук 3

Переглянути відгук 4

 

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 24 грудня 2019 р. о 1000 та о 1400 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Клочко Оксана Юріївна

на тему: «Теоретичне та експериментальне моделювання і прогнозування структуроутворення та властивостей хромовмісних сплавів та покриттів»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Волчук Володимир Миколайович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

доктор технічних наук, професор Слинько Георгій Іванович, Національний університет «Запорізька політехніка».

Переглянути дисертацію

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

Переглянути відгук 3

 

Яценко Юрій Васильович

на тему: «Розробка та обґрунтування технології і технічних засобів приготування комбікормів в умовах господарства»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Дмитрів Василь Тарасович, Національний університет «Львівська політехніка»;

кандидат технічних наук, доцент Токарчук Олексій Анатолійович, Вінницький національний аграрний університет.

Переглянути дисертацію

Переглянути відгук 1

Переглянути відгук 2

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертації, який відбудеться 22 жовтня 2019 р. о 1000  за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44 , конференцзал

Сиромятников Юрій Миколайович

на тему: «Обгрунтування параметрів процесу комбінованого технічного засобу для поверхневого обробітку грунту»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шейченко Віктор Олександрович, Полтавська державна аграрна академія;

кандидат технічних наук, головний конструктор Гриненко Олексій Анатолійович, Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі.

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 05 та 06 червня 2019 ро 1000   та о 14.00 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Шевченко Сергій Анатолійович

на тему: «Концепція підвищення ефективності машиновикористання в рослинництві технічним обслуговуванням за станом»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Войтов Віктор Анатолійович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Кюрчев Володимир Миколайович, Таврійський державний агротехнологічний університет;;

доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

доктор технічних наук, професор Аулін Віктор Васильович, Центральноукраїнський національний технічний університет.

 

Коваленко Ольга Володимирівна

на тему: «Підвищення експлуатаційних властивостей тонкоплівкових покриттів термічною обробкою та іонною імплантацією»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент Субботіна Валерія Валеріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 22 травня 2019 р. о 1000  за адресою: м. Харків, вул. Алчевських,44

Борщ Юрій Петрович

на тему: «Обґрунтування параметрів процесу і розробка пневмосепарувального каналу зернових сепараторів»

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Харченко Сергій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Котов Борис Іванович, Подільський державний аграрно-технічний університет;

кандидат технічних наук, доцент Васильковський Олексій Михайлович, Центральноукраїнський національний технічний університет.

 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 31 жовтня 2018 ро 1000  та о 1400 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Автухов Анатолій Кузьмич

на тему: «Науково-технологічні основи структуроутворення для підвищення довговічності прокатних валків з хромонікелевого чавуну»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Волчук Володимир Миколайович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

доктор технічних наук, професор Слинько Георгій Іванович, Запорізький національний технічний університет;

доктор технічних наук, професор Роїк Тетяна Анатоліївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

Марков Олександр Вікторович

на тему: «Підвищення зносостійкості деталей модифікуванням нано- та дисперсними домішками»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор, Нанка Олександр Володимирович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Тимофеєва Лариса Андріївна, Український державний університет залізничного транспорту;

кандидат технічних наук, доцент Субботіна Валерія Валеріївна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».


 

Оголошення

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертації, який відбудеться 16 листопада 2018 ро 1000  за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Сайчук Олександр Васильович

на тему: «Теоретичні та технологічні основи керування структурою і властивостями чавунів різного функціонального призначення»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Міщенко Валерій Григорович, Запорізький національний університет;

Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Санін Анатолій Федорович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Черновол Михайло Іванович, Центральноукраїнський національний технічний університет.

 


Оголошення

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.832.04 повідомляє про прилюдний захист дисертацій, який відбудеться 22 та 23 березня 2018 ро 1000  та о 1330 за адресою: м .Харків, вул. Алчевських,44

Антощенков Роман Вікторович

на тему: «Динаміка та енергоефективність багатоелементних сільськогосподарських агрегатів»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Лебедєв Анатолій Тихонович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Булгаков Володимир МихайловичНаціональний університет біоресурсів і природокористування України;

доктор технічних наук, професор Мироненко Валентин Григорович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»;

доктор технічних наук, професор Сало Василь Михайлович, Кіровоградський національний технічний університет.

 

Войтов Антон Вікторович

на тему: «Підвищення ефективності діагностування гідростатичних приводів сільськогосподарських машин за динамічними характеристиками

під навантаженням»

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Нанка Олександр Володимирович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій ДмитровичНаціональний університет біоресурсів і природокористування України;

кандидат технічних наук, доцент Мельянцов Петро ТимофійовичДніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

 

Харченко Сергій Олександрович

на тему: «Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання зернових сумішей»

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук

Переглянути 3 відгук

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Тіщенко Леонід Миколайович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Дідух Володимир Федорович, Луцький національний технічний університет;

доктор технічних наук, с.н.с. Шейченко Віктор Олександрович, Полтавська державна аграрна академія;

доктор технічних наук, доцент Михайлов Євген Володимирович, Таврійський державний агротехнологічний університет.