uk en

Освітні програми

1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 “ЕКОНОМІКА”

Освітні програми 1.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 1.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2.ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071″ОБЛІК І ПОДАТКУВАННЯ”.

Освітні програми 2.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 2.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

3. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073″МЕНЕДЖМЕНТ”.

Освітні програми 3.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 3.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

4. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 “МАРКЕТИНГ”.

Освітні програми 4.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

5. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”.

Освітні програми 5.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 5.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

6. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”.

Освітні програми 6.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 6.2 Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

7. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

Освітні програми 7.1 Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

8. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 “ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

Освітні програми 8.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Освітні програми 8.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

9. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 208 “АГРОІНЖЕНЕРІЯ”.

Освітні програми 9.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 9.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

10. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 “ТУРИЗМ ЗЕЛЕНИЙ ТА ЕКОТУРИЗМ”.

Освітні програми 10.1 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

11. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 275 “ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

Освітні програми 11.1 Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

12. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”.

Освітні програми 12.1.Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 12.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

13. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 205 “ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”.

Освітні програми 13.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

13.2 Другий (магістерський) рівень вищої освіти. ОПП 205ЛГмаг 2020

14. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 “ЕКОЛОГІЯ”.

Освітні програми 14.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 14.2 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

15. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 “АГРОНОМІЯ”.

Освітні програми 15.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітні програми15.2. Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти

16. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 274 “АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ”.

Освітні програми 16.1. Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітні програми 16.2. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

17. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 163 “БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ”.

Освітні програми 17.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

18. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 “Туризм” 

Освітні програми 18.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

19. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО”

Освітні програми 19.1 Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти

20. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 187 “ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

Освітні програми  20.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. ОПП_187ДОМТ_бак