Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Каталог вибіркових дисциплін

 1. Аналіз управління підприємством
 2. Інформаційна підтримка наукової діяльності
 3. Менеджмент підприємств агропромислового виробництва
 4. Організаційно-економічний механізм
 5. Психологія наукової діяльності та лідерство в дослідженнях
 6. Сучасні технології освітнього процесу
 7. Теорія організації
 8. Технології управління персоналом
 9. Управління інноваціями в аграрній сфері
 10. Управління інтелектуальним потенціалом
 11. Еволюція наукових концепцій менеджменту
 12. Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур
 13. Інфраструктура аграрного ринку
 14. Функції і концепції міжнародного менеджменту
 15. Управління науково – технологічним розвитком підприємства
 16. Аграрна політика
 17. Глобальна агропродовольча система
 18. Економіка та управління якістю агропродовольчої продукції
 19. Інституалізація соціальної відповідальності
 20. Актуальні проблеми економіки в умовах глобалізації
 21. Конкурентоспроможність економічних систем
 22. Педагогічні технології у вищій школі
 23. Теоретичний аналіз процесу взаємодії інформаційних електромагнітних випромінювань з біооб’єктами
 24. Проектування аналогових та цифрових електронних систем для вимірювання електрофізичних параметрів біологічних об’єктів
 25. Математичне та фізичне моделювання процесів взаємодії біологічних об’єктів з інформаційними електромагнітними полями
 26. Теоретичні біофізичні основи впливу інформаційного електромагнітного поля на метаболічні процеси в біологічних об’єктах
 27. Аграрна політика
 28. Інформаційна підтримка наукової діяльності
 29. Промислова та біомедична електроніка
 30. Психологія наукової діяльності та лідерство в дослідженнях
 31. Авторське право та патентний пошук
 32. Електромагнітні поля та методи їх розрахунку
 33. Інформаційні електромагніті технології в АПВ
 34. Електрофізичні пристрої для впливу на біооб’єкти
 35. Метрологія, стандартизація та сертифікація біомедичних пристроїв
 36. Дослідження впливу електромагнітних полів на біологічні об’єкти
 37. Аналіз математичних моделей, пов’язаних з фізичними факторами впливу на біологічні об’єкти
 38. Електрофізичні та електронні прилади і системи для підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів
 39. Електромагнітна сумісність біомедичних пристроїв
 40. Теорія електромагнітного поля
 41. Сучасні технології освітнього процесу