Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

У добру путь, дорогі випускники!

23 червня 2021 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеню вищої освіти «Бакалавр» студентами ННІ бізнесу і менеджменту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання.

Кваліфікаційна комісія під головуванням к.е.н., доцента, доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка О.М. Гіржевої  у складі д.е.н., професора, завідувача кафедри обліку та аудиту Т.Г. Маренич, к.е.н., доцента Л.А. Поливаної (гаранта освітньої програми), д.е.н., професора Н.І. Рижикової, заслухала результати досліджень бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування».

Захист відбувся із використанням мультимедійної візуалізації отриманих при виконанні кваліфікаційних робіт результатів досліджень. Захист кваліфікаційних робіт двох студентів відбувся дистанційно в режимі онлайн засобами відеоконференцій на основі Google Meet з дотриманням всіх встановлених правил.

Випускники чітко, змістовно та грамотно відповідали на поставлені комісією запитання в процесі захисту результатів досліджень, демонструючи високий рівень професійної підготовки за обраним фахом.

Тематика кваліфікаційних робіт на здобуття ступеню вищої освіти «Бакалавр» спрямована на вивчення актуальних питань організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за вимогами НП(С)БО або МСФЗ, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.

Кваліфікаційна комісія відзначила  високий рівень готовності майбутніх фахівців до провадження трудової діяльності, підкресливши, зокрема, практичне значення запропонованих студентами удосконалень обліково-аналітичної роботи, та до продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Найкращими визнано захисти кваліфікаційних (бакалаврських) робіт Безсонової Анастасії, Гацько Дарії та Кир’янової Насті. Рішенням кваліфікаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію бакалавра обліку і оподаткування.

Щиро вітаємо випускників-бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування» з отриманням базової вищої освіти, бажаємо всім успіхів, здійснення мрій щодо професійного зростання та запрошуємо продовжити навчання в університеті за освітнім ступенем «магістр»!

У добру путь, дорогі випускники, і до зустрічі в магістратурі!!!

Т.Г. Маренич, завідувачка кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор,

Н.О. Бірченко,  доцент кафедри обліку та аудиту,  к.е.н., доцент