Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Маренич Тетяна Григорівна
Завідувачка кафедри, доктор економічних наук, професор

Маренич Тетяна Григорівна

 

Освіта та кар’єра:

1985 р. – закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку у сільському господарстві.

1985 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку та фінансів ХСХІ ім. В.В. Докучаєва.

1997 р. – асистент, доцент кафедри бухгалтерського обліку ХДАУ ім. В.В. Докучаєва,

1998 р. – доцент кафедри економіки, бізнесу та маркетингу ХДТУСГ.

1999 р. – доцент кафедри обліку і аудиту ХДТУСГ.

2007 р. – професор кафедри обліку і аудиту ХНТУСГ імені Петра Василенка.

2009 р. – професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ПДАА.

2009 р. – професор кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ імені Петра Василенка.

2015 р. – завідувач кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ імені Петра Василенка

Освітня, викладацька діяльність:

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Облік за міжнародними стандартами», «Методологія та організація наукових досліджень в обліку та аудиті».

Наукова діяльність:

1997 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, тема дисертації «Внутрішньогосподарські відносини в реформованих сільськогосподарських підприємствах».

2007 р. – доктор економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації «Трансформація та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики)».

2008-2010 рр. – член спеціалізованої вченої ради Сумського національного аграрного університету.

2010-2012 рр., 2014-2016 рр. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2012-2016 рр. – член спеціалізованої вченої ради Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

2017-2019 рр. – голова спеціалізованої вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Напрямок наукової діяльності: механізми економічного регулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування інноваційної моделі розвитку АПК.

2018 р. – керівник госпрозрахункової теми: «Розробити механізм формування облікової політики в умовах змін ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії і тактики суб’єкта господарювання».

2019 р. – відповідальний виконавець науково-дослідної держбюджетної теми: «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків».

Наукові публікації:

Є автором більш ніж 360 публікацій, у тому числі 15 монографій.