Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Бірченко Наталія Олександрівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Бірченко Наталія Олександрівна

Освіта та кар’єра:

2003 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет сільського господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

2003 р. – завідувач лабораторією кафедри обліку та аудиту.

2009 р. – асистент кафедри обліку та аудиту.

2014 р. – старший викладач кафедри обліку та аудиту .

2018 р. – кандидат економічних наук. Захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2019 р. – присвоєно вчене звання доцента за кафедрою обліку та аудиту.

2019 р. – доцент кафедри обліку та аудиту.

Освітня, викладацька діяльність:

Викладає навчальні дисципліни: аудит, організація і методика аудиту, облік у бюджетних установах, бухгалтерський облік в управлінні підприємством, фінанси, гроші та кредит, судово-бухгалтерська експертиза, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, місцеві фінанси.

Наукова діяльність:

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Стратегічні засади ризик-менеджменту підприємств агропродовольчої сфери».

Напрями наукової діяльності: теорія та практика управління підприємством, бухгалтерський облік та контроль на підприємствах різних галузей національної економіки.

Наукові публікації, патенти, гранти:

Має понад 70 публікацій, в тому числі 5 у колективних монографіях.