Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Гіржева Ольга Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

Гіржева Ольга Миколаївна

Освіта

 • У 1996 році з відзнакою закінчила Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку і фінансах.
 • 1999 р. – прийнята на посаду молодшого наукового співробітника у відділі обліку та аудиту ХНТУСГ ім. П.Василенка
 • 2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
 • 2019 р. – отримала вчене звання доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кар’єра

 • 1996 – завідувач кабінетом кафедри економіки, бізнесу і маркетингу;
 • 1997 – асистент кафедри економіки, бізнесу і маркетингу;
 • 1999 – 2014 – асистент кафедри обліку та аудиту;
 • 2014 – старший викладач кафедри обліку та аудиту;
 • 2015 – доцент кафедри обліку та аудиту;
 • З  2016 р. –  працює на посаді доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  -Фінанси і кредит;
  -Економіка суб’єктів підприємництва;
  -Інфраструктура товарного ринку;
  -Підприємницька діяльність в АПВ;
  -Операційний менеджмент торгівельної та біржової діяльності.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  – фінанси і кредит;
  – економіка підприємств;
  – відносини власності в сільськогосподарських підприємствах;
  -підприємницька діяльність в АПВ;
  -організація та управління підприємницькою діяльністю.
 • З 2018 р. – Член Вченої ради ради Навчально-наукового інституту технічного сервісу;
 • З 2018 р. – Член Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським)  рівнем вищої освіти, ХНТУСГ;
 • З 2018 р. – Голова Державної екзаменаційної комісії Вовчанського коледжу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • Має понад 80 публікацій.

Міжнародна діяльність

 • Міжнародне науково-педагогічне стажування у Західно – Фіндляндському коледжі.( м. Гуйттінен, Фінляндія)

Громадська діяльність

 • Член профбюро ННІ ТС;
 • Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.;
 • сертифікованим професійним бухгалтером АПВ за програмою Certified Agricultural Professional Accountant (CAPA);
 • Куратор академічної групи.