Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Поливана Людмила Анатоліївна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Поливана Людмила Анатоліївна

Освіта та кар’єра:

2002 р. – закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту, економіст.

2002 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДТУСГ.

2009 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту.

2011 р. – доцент кафедри обліку і аудиту.

2012 р. – докторантура денної форми навчання  .

2015 р. – доцент кафедри обліку та аудиту

Освітня, викладацька діяльність:

Викладає дисципліни: «Комплексні системи автоматизації обліку», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Стратегічний облік», «Автоматизація бухгалтерського обліку».

Наукова діяльність:

2010 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності, тема дисертації «Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі».

Напрямок наукової діяльності: бухгалтерський облік, автоматизація бухгалтерського обліку.

2018 р. – відповідальний виконавець госпрозрахункової теми: «Розробити механізм формування облікової політики в умовах змін ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії і тактики суб’єкта господарювання».

Наукові публікації:

Є автором більш ніж 150 публікацій, у тому числі 10 монографій.