Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Рижикова Наталія Іванівна
Професор кафедри, доктор економічних наук, професор

Рижикова Наталія Іванівна

Освіта та кар’єра:

У 1998 р. закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування зі спеціальності «Економіка підприємства».

1998 – 2006 рр. працювала старшим державним податковим ревізором-інспектором відділу документальних перевірок юридичних осіб Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова; економістом КП «Фабрика заготівельна громадського харчування» м. Харкова; економістом сектора депозитного обслуговування фізичних осіб АК «Факторіал-банк» м. Харкова; головним бухгалтером ТОВ «Гольфстрим».

2006 р. – асистент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2011 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дисертація на тему: «Підвищення ефективності функціонування підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону».

2011 р. – старший викладач кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2011 р. – доцент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2018 р. – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дисертація на тему: «Інноваційно-орієнтований розвиток інвестиційної діяльності підприємств та об’єднань агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика»;

2019 р. – професор кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня, викладацька діяльність:

Викладає дисципліни: Податковий контроль, Звітність підприємств, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Управління ресурсами та витратами.

Наукова діяльність:

Член вченої ради ННІ бізнесу і менеджменту.

Участь у науково-дослідних роботах Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за темами: «Адаптація організаційно-економічного механізму агропромислового комплексу до ринкових умов», «Розробка рекомендацій по формуванню інститутів державного регулювання аграрного сектору», «Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва» та «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва».

Участь у науково-дослідній роботі кафедри обліку та аудиту за темою: «Формування напрямів та механізмів підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах глобалізації».

Науковий напрямок: інноваційно-орієнтований розвиток інвестиційної діяльності підприємств та об’єднань агропромислового виробництва.

Міжнародна діяльність:

Пройшла стажування у Школі економіки та менеджменту в державному управлінні (School of Economics and Management in Public Administration), м. Братислава, Словакія, 2018 р.

Наукові публікації:

Є автором більш ніж 70 публікацій, у тому числі 3 статті, що індексовані у міжнародній бібліографічній і реферативній базі даних Scopus та однієї монографії.