Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ІIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

12 травня 2021 року відбулася ІIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції».

Урочисте відкриття конференції розпочалось вітальною промовою заступника директора Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту С.М. Калініченка з побажаннями плідної праці та продуктивного професійного спілкування.

Завідувачка кафедри обліку та аудиту, де.н., професор Т.Г. Маренич підкреслила актуальність проблематики питань, що розглядаються, та оголосила мету конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з проблемних питань формування професійних компетенцій в підготовці фахівців економічного профілю та розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в умовах євроінтеграції.

Активну участь у онлайн-конференції взяли завідувачка кафедри обліку і оподаткування ОДАУ, д.е.н., професор І.О. Крюкова, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ПДАУ, д.е.н., професор К.А. Пилипенко, завідувачка кафедри управління земельними ресурсами та кадастру ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, д.е.н., професор І.В. Кошкалдазавідувачка кафедри економіки та маркетингу ХНТУСГ, д.е.н., професор В.М. Онегіна, завідувачка кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань ХНТУСГ, д.е.н., професор Т.Ф. Ларіна, завідувачка кафедри підприємницта, торгівлі та біржової діяльності ХНТУСГ, д.е.н., професор Р. В. Левкіна та інші викладачі, студенти, аспіранти, докторанти провідних ЗВО.

Під час роботи конференції учасники представили свої дослідження у п’яти секціях за напрямами:

  1. Розвиток професійних компетенцій в підготовці фахівців економічного профілю.
  2. Вплив сучасних тенденцій розвитку суспільства на організацію та методику бухгалтерського обліку в Україні.
  3. Досвід та перспективи розвитку аудиту в умовах глобалізації та євроінтеграційних процесів.
  4. Державна податкова політика і система податків в Україні у контексті європейської інтеграції.
  5. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах євроінтеграції.

Цікаві дискусії викликали доповіді з презентаціями к.е.н., доцента кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ С.В. Руденка (Регіональні банки як необхідний інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України), студентів нашого університету І.О. Романашенко (Перспективи вдосконалення фінансової звітності вітчизняних МСП), Н. В. Кривич (Проблеми створення безпаперової бухгалтерії) , М.О. Романашенко (Сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні), Сімпліса Конана Куассі (Бухгалтерська професія в Кот-д’Івуарі, її значення для розвитку країни) та ін. Н. В. Кривич та Сімпліс Конан Куассі представили результати своїх досліджень англійською мовою.

За результатами конференції буде опубліковано збірку матеріалів тез учасників заходу, що відбувся в дистанційному форматі.

Дякуємо всім учасникам конференції за активну участь і сподіваємося на подальшу співпрацю!