Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Калініченко Сергій Миколайович
Заступник директора ННІ БМП, кандидат економічних, доцент

kalinichenkosergiy@khntusg.info

вул. Алчевських, 44

головний корпус, 3 поверх

кімн.311

067-57-47-138

Профілі науковця

ORCID ID
Researcher ID
Google Academy
Web of Science/Scopus 

Калініченко Сергій Миколайович

Освіта та кар`єра

2006 р. – закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність: «Менеджмент організацій»
Кваліфікація: «Економіст» за освітньо-професійною програмою «Магістр».

2014 р. – захист дисертації кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2015 р. – експерт Державної інспекції навчальних закладів України (Державна служба якості освіти України).

2019 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: “Вступ до фаху та академічна доброчесність”, “Організація виробництва”, “Планування і контроль на підприємстві”

Наукова діяльність

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва».

Сфера наукових інтересів

Стратегічне управління, Агропромислова інтеграція, Організація виробництва, Менеджмент, Організація обліку та звітність в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проєктах

2010 р. – Стажування в Університеті штату Пенсильванія, США.

2018-2019 р. – Стажування у Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен (Фінляндія)

Нагороди та премії

2015 р. – Почесна грамота Адміністрації Київського району Харківської міської ради.

2018 р. – Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

2020 р. – Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації.

Публікації та патенти

Є автором понад 50 наукових праць, серед яких 6 монографій, 5 підручників та навчальних посібників та понад 25 наукових статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових періодичних виданнях, в тому числі індексованих у провідних міжнародних наукометричних базах.