Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Левкіна Руслана Володимирівна
Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

Левкіна Руслана Володимирівна

Освіта

1991 р. – закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького

1994–1997 рр. – аспірант відділу економіки Інституту овочівництва і баштанництва УААН

1993 р. прийнята на посаду молодшого наукового співробітника у відділі економіки Інституту овочівництва і баштанництва УААН

2003 р.- захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка сільського господарства і АПК

2006 р. – отримала вчене звання доцент кафедри економіки та маркетингу

2014 р. – захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2020 р. – отримала вчене звання професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кар’єра

1997-1999 рр. – прийнята на посаду молодшого наукового співробітника відділу технологій Інституту овочівництва і баштанництва УААН

1999 р. – прийнята на посаду старшого викладача кафедри економіки, бізнесу та маркетингу Харківського державного технічного університету сільського господарства

2004 р. – прийнята на посаду доцента кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

2015 р. – прийнята на посаду професора кафедри економіки та маркетингу

З 2016 р. працює  на посаді завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліни:
  Управління міжнародною торгівлею та бізнесом;
  Валютні операції та валютні ринки;
  Світові та регіональні ринки.
 • Керує підготовкою аспірантів та здобувачів наукового ступеня. Під керівництвом Левкіної Р.В. захищені 2 дисертаційні роботи.

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів:
  – зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів аграрного бізнесу;
  – сталий розвиток аграрних підприємств;
  – стратегічне управління підприємствами-виробниками овочевої продукції;
  – управління соціально-економічними системами в умовах турбулентності економіки.
 • Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних робіт Д 64.832.02.
 • Левкіна Р.В. є членом редакційної колегії фахових наукових видань:
  – «Вісник ХНТУСГ: економічні науки» (відповідальний секретар);
  – «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (відповідальний секретар)
  – International Scientific E-Journal «Agricultural and Resource Economics».
 • Має понад 150 наукових праць у фахових вітчизняних та іноземних виданнях, монографії тощо.

Громадська діяльність

 • Член ГО «Всеукраїнський конгрес економістів-аграрників»