Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Руденко Сергій Валентинович
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Руденко Сергій Валентинович

Освіта та кар’єра:

У 2005 році закінчив Харківський кооперативний технікум за спеціальність «Бухгалтерський облік».

У 2008 році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Облік і аудит».

З серпня 2008 року асистент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З 2012 по 2015 рік навчався в денній аспірантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З 2016 року старший викладач кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

З 2018 р. доцент кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

У період з 2012 по 2016 роки працював викладачем економічних дисциплін у Коледжі переробної та харчової промисловості ХНТУСГ (за сумісництвом).

Освітня діяльність:

Викладає навчальні курси: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Облік в зарубіжних країнах, Оподаткування суб’єктів господарювання, Облік у банках та Банківська справа.

Наукова діяльність:

З 2019 р. вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.832.02 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

Молодший науковий співробітник науково-дослідної частини ХНТУСГ по виконанню роботи на тему: «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» (2019-2021 рр.).

Громадська діяльність:

З 2010 року Сертифікований член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Наукові публікації:

Більше 50 наукових публікацій.

Основні наукові статті:

  1. Tetyana Marenych, Oleksandr Nakisko, Serhii Rudenko Institutional support for documenting the facts of economic activity of subjects of economic relations. The Institute of Accounting, Control and Analysis in the Globalization Circumstances. №1-2. 2019. P. 7-14;
  2. Vitalina Babenko, Nataliya Chebanova, Natalia Ryzhikova, Serhii Rudenko, Nataliia Birchenko Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №1/3. (91). 2018. P. 4-12;
  3. Mykola Kovalenko, Dmytro Ziuz, Oleksandr Nakisko, Serhii Rudenko, Natalia Ryzhikova Improvement of the emissional component of the banking system as the factor of activation of the investment process. Technology audit and production reserves. №2/5. (40). 2018. P. 45-50;
  4. Красноруцький О.О., Руденко С.В. Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств. Актуальні проблеми інноваційно економіки. №2. 2016. С. 5-10;
  5. Krasnorutskyy O., Rudenko S. Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity. Scientific bulletin of Polissia. № 2 (6). 2016. Р. 140-145;
  6. Руденко С.В. Архітектура організаційно-економічного механізму управління розвитком виробничого потенціалу аграрних підприємств. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2015. № 5. С. 220-227.