Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Відбулося засідання вченої ради

Сьогодні в Харківському національному технічному університет сільського господарства ім. П. Василенка відбулося засідання вченої ради, на розгляд якої було винесено понад 30 питань.

Засідання розпочалося з приємної процедури – вручення нагород і відзнак викладачам університету, які були отримані до Дня науки. Цю почесну місію виконали ректор О.В. Нанка та перший проектор ХНТУСГ М.Л. Лисиченко. Зокрема, вони вручили відзнаку і посвідчення про присвоєння Почесного звання «Відмінник освіти України» завідувачу кафедрою кібернетики професору Ю.Є. Мегелю, відзнаку НАН України «Талант. Натхнення. Праця» професору, завідувачу кафедри маркетингу та медіакомунікацій О. В. Мандич, а також грамоти і  подяки  Міністерства освіти і науки.

Крім того, ректор університету О.В. Нанка вручив низці викладачів університету дипломи та атестати про присвоєння їм вчених звань «професора» і «доцента».

Далі на засіданні вченої ради було розглянуто подання на присвоєння професорських звань та обрання на посади завідувачів кафедрами (див. порядок денний). У ході таємного голосування більшість з цих подань були підтримані членами вченої ради.

Було заслухано інформацію проректора з наукової роботи В.І. Мельника  про результати укладання господарських договорів на  кафедрах університету, інформацію керівника Центру практики і працевлаштування студентської молоді П.С. Сиромятникова про роботу щодо працевлаштування та кар’єрного зростання випускників університету, голови профспілкового комітету В.М. Кіся про  організацію літнього відпочинку та оздоровлення співробітників та студентів університету у 2021 р.

Також на засіданні вченої ради було розглянуто низку питань щодо реорганізації структурних підрозділів університету та внесення змін до організаційної структури ХНТУСГ. З цих питань доповідали ректор університету О.В. Нанка та перший проректор М.Л. Лисиченко. Були  внесені та затверджені пропозиції щодо створення у структурі університету нового факультету з підготовки іноземних громадян у складі 3-х кафедр. Крім того було розглянуто та підтримано питання щодо удосконалення підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право», шляхом перейменування ННІ бізнесу і менеджменту в ННІ бізнесу, менеджменту і права та утворення кафедри публічного права.

За поданням   директора  ННІ ЕКТ В. І. Жили вчена рада підтримала пропозицію щодо приєднання кафедри  Інтегрованих електротехнологій та процесів до кафедри Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ННІ ЕКТ.

О. В. Нанка наголосив, що університет підтримує реформування і укрупнення закладів вищої освіти, але цей процес має відбуватися відкрито і прозоро з урахуванням пропозицій і напрацювань цих ЗВО  та трудових колективів. Ректор також підкреслив, що реорганізація закладів вищої освіти, які планує  МОН,  має проходити шляхом приєднання менш потужних університетів до потужнішого закладу, яким за більшістю показників є Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка.

Повний фоторепортаж із  сьогоднішнього засідання вченої ради в розділі Медіагалерея.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.