Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Мельник Віктор Іванович
Проректор з наукової роботи ХНТУСГ імені Петра Василенка
доктор технічних наук, старший науковий співробітник

вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002

тел.: +38(057)700-38-98

факс: +38(057)700-39-14

E-mail: melnyk@khntusg.info
ORCID iD
Researcher ID
Google Academy
Scopus

Мельник Віктор Іванович

Освіта та кар’єра

 • 1980 рік — закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства».
 • 1980 рік — спочатку інженер по механізації трудомістських процесів у тваринництві, а пізніше механік автогаражу радгоспу «Кременчуцький», с. Омельник Кременчуцького району Полтавської області.
 • 1982 рік — призваний до лав Радянської армії.
 • 1983 рік — бригадир тракторної бригади радгоспу «Кременчуцький».
 • 1984 рік — вступ до аспірантури Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ).
 • 1987 рік — спочатку молодшій науковий, а потім науковий співробітник кафедри «Експлуатація машино-тракторного парку» ХІМЕСГ.
 • 1992 рік — асистент кафедри «Експлуатація машино-тракторного парку» ХІМЕСГ.
 • 2000 рік — старший викладач кафедри «Експлуатація машино-тракторного парку» ХМЕСГ, на той час Харківського державного технічного університету сільського господарства (ХДТУСГ, м. Харків, Україна);
 • 2001 рік — докторант ХДТУСГ.
 • 2004 рік — провідний науковий співробітник ХДТУСГ, тепер Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ, м. Харків, Україна), надалі ХНТУСГ.
 • 2011 рік і до цього часу — професор кафедри експлуатації машино-тракторного парку, тепер оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова ХНТУСГ.
 • 2016 рік по теперішній час — проректор з наукової роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра.

На сьогодні:

 1. Голова спеціалізованої вченої ради Д64.832.04 (ХНТУСГ) із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора наук.
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01 (ТДАТУ) із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора наук.
 3. Заступник голови Міжвідомчої координаційно-методичної ради з проблем науково-технічного забезпечення агропромислового виробництва України (Створена НААН та МОН України, при ННЦ «ІМЕСГ»).
 4. Голова журі «Конкурсу на здобуття іменних стипендій в галузі науки» ХОДА в номінації «Аграрні науки — стипендія імені О. Н. Соколовського».
 5. Головний редактор журналу «Інженерія природокористування». ISSN 2311-1828. ХНТУСГ.
 6. Член редколегії журналу «Математичне моделювання» ISSN: 2519-8114. Дніпровський державний технічний університет.

Наукова діяльність

 • 2000 рік — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологічні задачі підвищення вібротермоміцності кристалічних сцинтиляційних детекторів» за спеціальністю 05.27.06 — технологія, устаткування та виробництво електронної техніки.
 • 2010 рік — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин» за спеціальністю 05.05.11 — машини і засоби сільськогосподарського виробництва.
 • 2011 рік — присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю машини і засоби сільськогосподарського виробництва.
 • 2013 рік — обрано дійсним членом (академіком) Академії наук вищої освіти України.

Наукові публікації, патенти, гранти

 • Публікацій всього 268, із них:
 • одноосібні монографії – 4;
 • колективна монографія – 1;
 • статті індексовані в Scopus – 14;
 • охоронні документі – 58, із них:
 • 38 (авторські свідоцтва СРСР),
 • 20 (патенти України із яких 7 патенти на винаходи);
 • статті – 155, із них:
 • 76 (в збірниках наукових праць);
 • 2 (в електронних виданнях);
 • 75 (в журналах);
 • 3 (в книгах);
 • методичні видання – 7.

Захищено 3 дисертації кандидата технічних наук.

Нагороди

 • почесний знак ХНТУСГ «За заслуги»,
 • подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України,
 • подяка і грамота Міністерства освіти і науки України,
 • в 2012 році обрано почесним громадянином Омельницької сільської ради (с. Омельник, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.).