Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Мандич Олександра Валеріївна

Освіта та кар’єра:

2006 рік – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію «магістр з менеджменту»

2018 рік – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Галузеве машинобудування» та отримала кваліфікацію «магістр з галузевого машинобудування»

2019 рік – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю «Право» та отримала кваліфікацію «бакалавр з права»

2006 рік – асистент кафедри економіки та маркетингу

2011 рік – доцент кафедри економіки та маркетингу

2018 рік – професор кафедри економіки та маркетингу

2019 рік по теперішній час – завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Освітня діяльність: 

Навчальні курси: «Маркетинг», «Аграрний маркетинг», «Рекламний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Конкурентоспроможність підприємства»,  «Ринкові технології та бізнес аналітика» та ін.

Гарант освітньої програми «Маркетинг» (спеціальність 075 Маркетинг)

Членство в громадських об’єднаннях за професійним спрямуванням:

 • «Всеукраїнський конгрес вчених економістів – аграрників»
 • «Українська асоціація економістів-міжнародників»
 • «Об’єднання маркетологів України»
 • «Українська асоціація маркетингу»
 • Академік Академії економічних наук України

Участь у міжнародних наукових та освітянських проєктах:

 • Program DAАD Ostpartnerschaften workshop (Rein-Waal University of Applied Sciences, Kleve, Germany, 2018)
 • Innovative Еducation Тechnologies  (Katowice, Poland, 2018-2020)
 • International summer school “Managing projects which improve the world” (Varna, Bulgaria, 2018)
 • Program “Innovations in science: the challenges of our time” (Varna, Bulgaria, 2018 )
 • Integration of educational institutions into the European educational space. Development of international cooperation (Higher School of Agribusiness, Lomza, Poland, 2020-2021)
 • Член оргкомітету Міжнародної наукової онлайн конференції «Актуальні питання розвитку суспільства в умовах турбулентності» (м. Братислава, Словаччина, 2020)
 • Член оргкомітету Міжнародної конференції «Роль інформації та технологій в побудові посткоронавірусного світу» (м. Катовіце, Польща, 2020)
 • Член оргкомітету Міжнародного науково-методичного семінару «Теорія і практика індивідуалізації навчання» (м. Ополє, Польща, 2020)
 • Член оргкомітету ІІ Міжнародної наукової онлайн конференції «Актуальні питання розвитку суспільства в умовах турбулентності» (м. Братислава, Словаччина, 2021)
 • Видання колективної монографії (іноземною мовою) у країні ЄС (на базі Вищої технічної школи, м.Катовіце, Польща, 2019) – за заг. ред. О.Мандич (Україна), А.Остенда (Польща)
 • Видання колективної монографії (іноземною мовою) у країні ЄС (на базі Вищої школи управління та адміністрування,  м. Ополє, Польща, 2020) – за заг. ред. О.Мандич (Україна), Т.Покуса (Польща)

Наукова діяльність:

2011 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  (спеціальність 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”)

2017 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (спеціальність 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”)

Напрям наукової роботи: «Стратегічне управління та механізми запровадження новітніх маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів бізнесу: теоретичні та практичні аспекти»

Наукові публікації:

Опубліковано більше ніж 200 наукових праць в Україні та закордоном, в тому числі 8 статей, що індексуються в базах Scopus та Web of science , 5 навчальних посібників, понад 20 монографій (в т.ч. які видані в країнах ЄС)

Конференції:

 • Засновниця щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток» (зареєстровано МОН України)
 • Засновниця щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Ринкові технології та бізнес аналітика» (зареєстровано МОН України)

Участь у науково-дослідній роботі:

 • «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» на замовлення Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації 0119U001387,  2019-2021рр. – 900 тис.грн)

Є членом 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту докторських й кандидатських дисертацій

Під керівництвом захищено:

 • 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 • консультування 1 докторанта

Член редколегій та заступник голови редколегії фахових наукових видань України:

 • «Вісник ХНТУСГ: економічні науки» (до березня 2020 року)
 • Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»
 • Журнал “Прикладна економіка”
 • Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Наукова робота та проєкти для здобувачів вищої освіти:

 • Керівник студентського наукового гуртка «Creative Marketing Lab-Hub»
 • Засновниця зимової/літньої школи «МЕДІА: комунікації та технології»
 • Засновниця зимової/літньої школи «КВЕСТ-курс молодого маркетолога»
 • Засновниця проєкту  «Startup.KhNTUA»
 • Засновниця проєкту «Книжкова конвенція маркетологів» та ін.

Громадська діяльність:

 • з 2018 року по теперішній час – голова Ради молодих вчених університету
 • з 2019 року по теперішній час – член Ради молодих вчених Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України (голова секції «Економічні науки»)
 • з 2020 року по теперішній час – голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації
 • з 2021 року по теперішній час – член Ради  Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України
 • з 2021 року по теперішній час – асоційований член  Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України

Зовнішні нагороди:

 • Співвиконавець  за Грантом Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік на тему: «Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки» (№ДР 0118U006322)
 • Диплом переможця ХХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець року» (2018 р.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018-2020рр.)
 • Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.)
 • Грамота Голови Харківської профспілки працівників агропромислового комплексу (2018 р.)
 • Диплом переможця Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки імені Олексія Ніканоровича Соколовського (з аграрних наук) (2019 р.)
 • Подяка Харківського міського голови (2020 р.)
 • Відзнака Національної академії наук України для молодих вчених  «Талант. Натхнення. Праця» (2021 р.)