Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Лисиченко Микола Леонідович
Перший проректор ХНТУСГ імені Петра Василенка
доктор технічних наук, професор

вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002

тел.: +38(057)716-41-66
факс: +38(057)700-39-14
E-mail: 1prlysychenko@khntusg.info

Лисиченко Микола Леонідович

Освіта
1985 р. Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ), спеціальність «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», кваліфікація: інженер – електрик.
1987 – 1990 р. аспірантура у Всесоюзному науково-дослідному інституті електрифікації сільського господарства.
1991 р кандидат технічних наук за спеціальністю 05.20.02 – електрифікація сільськогосподарського виробництва (ВІЕСГ).
У 1994 р. присвоєне вчене звання доцента.
1998-2001 рр. докторантура в Харківському державному технічному університету сільського господарства (ХДТУСГ).
2006 р. доктор технічних наук за спеціальністю 05.09.16 – електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі ХДТУСГ
2007 р. присвоєння вченого звання професора.

Кар’єра
1991 р. асистент кафедри Застосування електроенергії у сільському господарстві ХІМЕСГ.
1993 р. доцент кафедри Застосування електроенергії у сільському господарстві ХІМЕСГ.
2004 р. завідувач кафедри Застосування електроенергії в сільському господарстві нині кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем». Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)
З 2016 р. по теперішній час перший проректор ХНТУСГ

Викладає навчальні курси:
«Проектування інженерних комплексів та систем».

Наукові інтереси:
– дослідження впливу енергії електромагнітних коливань оптичного діапазону на біологічні об’єкти різного рівня організації (від клітини до цілісного організму) в сільському господарстві;
– проектування та експлуатація електротехнічних комплексів та систем в сільському господарстві;
– лазерні технології в сільському господарстві та ветеринарії.

Наукова робота:
– голова спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи і 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи);
– член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 Національного університету біоресурсів та природокористування України (спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи і 05.14.07 – автоматизація процесів керування).
– науковий керівник докторантів, аспірантів та магістрів (захищено 1 дисертаційна робота здобувача наукового ступеня к.т.н. 1- дисертаційна робота здобувача наукового ступеня д.т.н.);
Член редколегії наукових журналів:
– «Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК», ISSN 2311-0767, ХНТУСГ;
– «Енергетика і автоматика», ISSN 2223-0858, НУБіП;
– «Фотобіологія та фотомедицина», ISSN 2076-0612 НПМБК «Лазер і здоров’я».

  Міжнародна діяльність.
– Дійсний член комісії з механізації та енергетики сільського господарства Люблінського відділення Польської академії наук (з 2018 р.).
– Прочитав курс лекцій «The nanotechnologies for biomedical applications» (червень 2016 р.) в рамках реалізації Міжнародного EBCI проекту на запрошення RHEIN -WAAL University of Applied Science (Німеччина)
– Виступав з доповідями на Міжнародних конференціях:
ESAC-2018 (15-17.10.2018) Karak, Jordan,

Громадська діяльність
– 29 International scientific symposium «Metrology and metrology assurance – 2019» (6-10.09.2019) Sozopol, Bulgaria.
– з 2015 р. експерт з оцінки наукових проектів щодо отримання державного фінансування МОН України фахового напряму – секції 23 «Наукові проблеми сільського лісового і садово-паркового господарства та ветеринарії»;
– з 2017 р. експерт з оцінки наукових проектів щодо отримання державного фінансування МОН України фахового напряму 07 – технічні науки згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 № 1060 та від 03.07.2017 № 983): – секція 7 «Енергетика та енергоефективність»;
– з 2018 р. входить до складу секції з проблем розвитку АПК Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України;
– з 2019р. входить до складу Міжвідомчої координаційно-методичної ради НААН України по секції «Використання електроенергії, електрифікації та автоматизації виробничих процесів в АПК України»;
– керівництво студентами – учасниками Всеукраїнських олімпіад та конкурсів зі спеціальних дисциплін.

Нагороди та премії
– Подяка Міністерства аграрної політик та продовольства України (2014);
– Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2015);
– Почесна грамота Президії Національної академії наук України (2018);
– Подяка Міністерства освіти і науки України (2018);
– Подяка Національної академії педагогічних наук України (2018);
– Грамота Міністерства освіти і науки України (2019).

Кількість публікацій
– публікацій наукового і науково-методичного характеру більше 320;
– наукових статей що індексуються Міжнародними науко метричними базами даних Google Scholar, Index Copernicus- 90; Scopus – 1;
– монографій – 1
– навчальних посібників – 2

Патенти
– патентів України більше 36;
– авторських свідоцтв -4.