Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Розпочалася науково-практична конференція

5 квітня 2021 року в нашому університеті  розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Ринкові технології та бізнес аналітика»,  організована кафедрою маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Співорганізаторами конференції виступили: Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Рада молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації, ГО «Об’єднання Маркетологів України», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Сумський національний аграрний університет, Полтавський державний аграрний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Університет Григорія Сковороди у Переяславі.

Під час відкриття конференції та на початку пленарного  засідання учасників заходу привітали  ректор ХНТУСГ О. В. Нанка, проректор з наукової роботи В. І. Мельник, в.о. директора Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту О. В. Грідін, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій О. В. Мандич. З доповідями також виступили Т. М. Квятко  («Успішний маркетинг – сучасна складова бізнес діяльності вітчизняних компаній»), І. А. Романюк («Розвиток ІТ ринку як основи новітніх комунікацій в умовах пандемії»), Н.М. Бабко («Особливості формування бренд-стратегії міста») та ін.

 Загалом, в роботі конференції взяли участь понад 70 учасників з понад 30 закладів освіти та наукових установ, які надіслали тези своїх доповідей, та 45 учасників брали  участь дистанційно. Основна увага учасників конференції була звернена до пошуку актуальних рішень для забезпечення розвитку ринкової діяльності суб’єктів бізнесу через залучення новітнього інструментарію бізнес аналітичних систем та технологій управління.

За результатами роботи планується видання Матеріалів конференції. Електронний збірник буде доступним для обговорення на сайті  ХНТУСГ.

Вітаємо учасників конференції й сподіваємось на подальшу плідну співпрацю в науковій площині!

 Мандич О.В., д.е.н., професор,
завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій