Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Романюк Ірина Анатоліївна

Освіта та кар’єра

2011 рік – закінчила Херсонський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».

2011 рік – асистент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

2015 рік – асистент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2019 рік  – асистент кафедри маркетингу та медіакомунікацій.

2020 рік – по теперішній час – старший викладач ЗВО кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Освітня діяльність

Навчальні курси: Маркетинг, Соціально-етичний маркетинг, Діджитал-маркетинг та технології продажів, Інформаційні кампанії в маркетингу, Маркетинг у галузях

Членство в громадських об’єднаннях за професійним спрямуванням: «Українська асоціація маркетингу», «Об’єднання маркетологів України», «Українська асоціація економістів-міжнародників»

Наукова діяльність

2015 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування та забезпечення зайнятості населення сільських територій»

Напрям наукової роботи: «Інноваційно-інвестиційні механізми та маркетингові стратегії розвитку підприємств»

Є членкинею редколегії наукового економічного журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу», який внесено до переліку фахових видань України

Наукові публікації, патенти, гранти

Автор понад 80 наукових праць, в тому числі опубліковані статті в журналах, що мають імпакт – фактор та входять до баз даних SCOPUS, WoS , в закордонних виданнях, у фахових виданнях України, монографії; 2 свідоцтвa про авторське право.

Зовнішні нагороди

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020-2022 рр.)