Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Бабко Наталя Миколаївна

Освіта та кар’єра

У 2001 році закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію економіста-викладача

У 2012 році з відзнакою закінчила Українську інженерно-педагогічну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів

2001 рік – асистент кафедри економіки, бізнесу та маркетингу

2005 рік – старший викладач кафедри економіки, бізнесу та маркетингу

2019 рік – старший викладач ЗВО по кафедрі маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

2020 рік – по теперішній час – доцент кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Освітня діяльність 

Навчальні курси: «Маркетинг», «Рекламний менеджмент», «Поведінка споживача», «Маркетингові комунікації»

Членство в громадських об’єднаннях за професійним спрямуванням: «Об’єднання маркетологів України», «Українська асоціація маркетингу»

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні методики і технології навчання: новітні в Європейській практиці освіти» (м. Домброва-Гурнича, Польща, 25 вересня 2018 –  25 березня 2019 р.)

Наукова діяльність

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Стратегії управління кадровим потенціалом аграрних підприємств».

Участь у науково-дослідній роботі: «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020рр.)

Напрям наукової роботи: «Стратегічне управління та механізми запровадження новітніх маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможного розвитку суб’єктів бізнесу: теоретичні та практичні аспекти»

Наукові публікації, патенти, гранти

Опубліковано більше ніж 45 наукових праць, в тому числі 1 стаття, що індексується в базах Scopus та Web of science та 1 колективна монографія, яка  видана в країнах ЄС