Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Відділ аспірантури та докторантури

Підготовка в аспірантурі й докторантурі здійснюється за такими спеціальностями:

– 051 – Економіка;
– 073 – Менеджмент;
– 131 – Прикладна механіка;
– 132 – Матеріалознавство;
– 133 – Галузеве машинобудування;
– 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
– 163 – Біомедична інженерія;
– 275 – Транспортні технології (за видами).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

– в аспірантурі ХНТУСГ за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

– поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в ХНТУСГ).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

– в докторантурі ХНТУСГ за очною (денною) формою навчання;

– шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету;

– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі  незалежно від форми навчання становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Аспіранти й докторанти денної форми навчання забезпечуються гуртожитком (за потреби).

Загальна кількість аспірантів і докторантів за всіма формами навчання в університеті станом на 01.07.2021 року становить 66 осіб.

Нечитайло Юлія Анатоліївна

Нечитайло Юлія Анатоліївна

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

61002, м. Харків, вул. Алчевських 44,
каб. 104 (перший поверх)
 (057) 716-41-73

e-mail: aspirantura_khntusg@ukr.net