Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

«Освіта повинна бути істинною, повною, ясною і міцною»
Унсур Аль-Маалі

Шановні стейкголдери!

Час плине і все змінюється, змінюємося і ми.
Недаремно ми обрали термін «стейкголдери», який увібрав у себе здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, академічну спільноту, партнерів тощо. Отже, шановні стейкголдери, з метою підвищення якості вищої освіти для громадського обговорення пропонуються проєкти освітньо-наукових програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, навчання за якими буде здійснюватись починаючи з 2020 року.

Ознайомитися із проєктом освітньо-наукових програми можна за посиланням http://khntusg.com.ua/unit/viddil-aspiranturi-ta-doktoranturi/novini/obgovorennja-proiektu-onp/

 Шановні аспіранти!
Запрошуємо вас прийняти участь в аналізі якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 073 «Менеджмент»в аспірантурі. 
Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості навчально-виховного процесу. 
https://docs.google.com/forms/d/1sZN-0gTXWwbJ9G8HMbuGRaXXfLtOy33NuBUv7bjT0VA/edit
                                                                                 Гарант ОНП, д.е.н., професор  О.О.Красноруцький
                                                         Шановні колеги!
                               Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо якості підготовки майбутніх фахівців,
                                       які навчаються за освітньо - науковою програмою «Менеджмент».
                               Результати дослідження будуть використані для вдосконалення освітньої програми 
                       на основі підвищення рівня якості надання освітніх послуг та забезпечення відповідності держаним стандартам.
                                https://docs.google.com/forms/d/1NO01HGULUN73rz3lsk-yBcTNp3Xg5ZLviGmGD5EvRrY/edit
                                                                                  Гарант ОНП, д.е.н., професор  О.О.Красноруцький
Освітньо-наукова програма «Менеджмент» очима роботодавців
запрошуємо долучитися до поліпшення підготовки здобувачів вищої освіти
 ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент»!
Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітнього процесу в Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка. 
https://docs.google.com/forms/d/1brfQBAsqKDHbjVH6wr0s9wq3esHowibOWHIuqjcWocA/edit
                                                                                                                         Гарант ОНП, д.е.н., професор  О.О.Красноруцький

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВАналітичний звіт за результатами анкетування за 2020р.

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВАналітичний звіт за результатами анкетування за 2019р.

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВАналітичний звіт за результатами анкетування за 2017-2018рр.

ДЛЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВАналітичний звіт за результатами анкетування за 2016-2017рр.