Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

УВАГА! 

Консультація до вступного іспиту з іноземної мови відбудеться у середу, 16.06.2021 о 16.00 за посиланням

Організаційні збори вступників до аспірантури відбудуться 02.06.2021 о 14-й годині (корпус за адресою Алчевських, 44, відділ аспірантури).

 

Правила прийому до ХНТУСГ у 2021 році

Перелік документів для вступу до аспірантури:
1. Заява на ім’я ректора.
2. Згода на обробку персональних даних.
3. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою).
4. Автобіографія (у довільному вигляді).
5. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086-о.
6. Копія паспорта (2 примірники).
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники).
8. Копія трудової книжки (перша та сторінка з записом останнього місця роботи).
9. Копія диплома спеціаліста або магістра з додатком.
10. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо вступу до аспірантури, призначення наукового керівника та теми дисертації.
11. Перелік опублікованих наукових праць і винаходів (якщо їх менше трьох, то вступники до аспірантури подають наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності).
12. Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (протягом двох місяців з дня зарахування до аспірантури).

 

Перелік документів для вступу до докторантури:

1. Заява на ім’я ректора.
2. Згода на обробку персональних даних.
3. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою).
4. Автобіографія (у довільному вигляді).
5. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086-о.
6. Копія паспорта (2 примірники).
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники).
8. Копія трудової книжки (перша та сторінка з записом останнього місця роботи).
9. Копія диплома спеціаліста або магістра.
10. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) (2 примірники).
11. Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності) (2 примірники).
12. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації).
13. Розгорнутий план дисертаційної роботи.
14. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо вступу до аспірантури, призначення наукового керівника та теми дисертації.
15. Витяг з протоколу засідання Вченої ради ННІ про рекомендацію щодо вступу до докторантури, призначення консультанта та теми дисертації.
16. Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про рекомендацію щодо вступу до докторантури.

17. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури.

В докторантуру приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту і є кандидатами технічних або економічних наук.

Оригінали документів подаються особисто.

У разі здобуття відповідної освіти за кордоном подається копія нострифікованого диплома (атестата).

Прийом документів в докторантуру й аспірантуру на денну форму навчання проводиться з 1 березня по 31 травня кожного року.

Термін проведення закладом вищої освіти вступних іспитів зі спеціальностей та іноземної мови – з 1 червня по 30 червня кожного року.

 

  1. Програма вступних іспитів на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії” за спеціальністю 073 – Менеджмент, ОНП “Менеджмент”
  2. Програма додаткового вступного іспиту на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії” а спеціальністю 073 – Менеджмент, ОНП “Менеджмент”
  3. Програма вступних іспитів на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії” за спеціальністю 051 – Економіка, ОНП “Економіка”
  4. Програма додаткового вступного іспиту на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії” за спеціальністю 051 – Економіка, ОНП “Економіка”