Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальна практика студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

У підготовці фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності провідне місце займає практична складова освітнього процесу. У освітньо-професійній програмі вона реалізується через опанування відповідних компетентностей на практичних заняттях і у процесі проходження навчальної і виробничої практики. Також практика дозволяє досягти таких програмних результатів навчання як:

-використання базових знань з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;

-організація пошуку, самостійний відбір, якісна обробка інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

-вміння працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;

-критичне осмислення теоретичних засад та здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях та інші.

Навчальна практика проходила з 29 червня по 16 липня 2021 року студенти спеціальності під керівництвом старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Котко Яни Миколаївни. Варто відзначити, що студенти пройшли практику та здобули досвід на базі Практика проходила у чотири етапи: підготовчий із проведенням заняття по охороні праці, ознайомлення із порядком проходження практики, видача завдання, у тому числі, індивідуальних, проведення занять у виробничих умовах на базі підприємств сфери підприємництва і торгівлі, оформлення звітів і їх оцінювання керівником практики. У цьому році базою проведення навчальної практики були: мережа «БАЖАЮ КАВИ»; торгове підприємство ТОВ «Реддинг» (магазин «МЕГАСПОРТ»); торговий центр «ЕПІЦЕНТР».

Разом із представниками компаній студенти обговорювали питання формування конкурентоспроможної позиції на ринку, стратегії адаптації діяльності до невизначених ринкових умов. За відгуками студентів цікавою була можливість побачити і оцінити внутрішню інфаструктуру підприємств: складські приміщення, відділи комплектації, відділ hr-менеджменту та управління персоналом. Цікавим був процес інноваційного розвитку підприємства і його продукції, оцінка товарознавчих характеристик, асортименту і споживчої цінності. Працівники підприємств знайомили також із процесом працевлаштування випускників спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», можливістю кар’єрного зростання.

Кожний із студентів на практиці ознайомився із підприємствами, їх структурними відділами, особливостями розміщення торгових секторів, аналізом асортиментних позицій та зібрати необхідний для виконання індивідуальних завдань інформацію. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності висловлює подяку керівникам компаній та їх працівникам за організацію цікавих заходів у рамках навчальної практики студентів 1 та 2 курсів. Особлива подяка комерційному директору ТОВ «Епіцентр» Накісько Олексію та менеджеру торгівельного зала ТОВ «Реддинг» («МЕГАСПОРТ») – нашій студентці Головко Кристині та керівнику кав’ярні «БАЖАЮ КАВИ». Студенти отримали не лише професійні знання та цінні поради підприємцям-початківцям, а й приємні подарунки на згадку.

 

Завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

д.е.н., професор Руслана Левкіна