Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Перемога студентів кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт

У червні 2021 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) проходив Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», в якому брали участь студенти із 17 закладів вищої освіти України та 3 закордонних навчальних закладів. На конкурс було подано 84 роботи в тому числі й від Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Метою конкурсу є активізація процесів інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Приємно відзначити,  що наукові роботи студентів кафедри Електропостачання та енергетичного менеджменту зайняли призові місця, зокрема:

робота студенток Мельник Анни (3 курс) та Чалої Надії (6 курс) «Дослідження впливу метеопараметрів на генерацію мережевої СЕС» (керівник – д.т.н., професор Мороз О.М.) зайняла 1 місце;

робота студентів Головка Сергія (5 курс) та Славова Максима (5 курс) «Підвищення ефективності сонячних електростанцій в об’єднаних енергетичних системах» (керівник – к.т.н., доцент Савченко О.А.) зайняла 2 місце;

робота студента Славова Максима (5 курс) «Системи комерційного обліку електроенергії, як інструмент диспетчеризації та моніторингу стану мережі 0,4 кВ в енергосистемі України» (керівник – д.т.н., професор Мірошник О.О.) зайняла 2 місце;

робота студента Головка Сергія (5 курс) «Захист людини від ураження електричним струмом» (керівник – д.т.н., професор Мірошник О.О.) зайняла 3 місце;

робота студентів Пороха Анатолія (5 курс) та Іванченко Олексія (2 курс) «Планування обслуговування електрообладнання АПК» (керівник – к.т.н., доцент Трунова І.М.) зайняла 3 місце.

Колектив кафедри Електропостачання та енергетичного менеджменту вітає студентів та їх керівників із значними досягненнями та бажає їм подальших наукових і життєвих успіхів.

О.М. Мороз,

професор кафедри Електропостачання та енергетичного менеджменту, д.т.н.