Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Молодь і технічний прогрес в АПВ – запрошуємо!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПВ», яка відбудеться 17-18 травня 2021 року в навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Молодь і технічний прогрес в АПВ

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, фахівців, провідних спеціалістів та практиків.

Посилання на Пленарне засідання on-line – https://meet.google.com/dwk-ntnn-vzm

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Тракторна енергетика, автомобільний транспорт, альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження.

Секція 2. Сільськогосподарські машини.

Секція 3. Експлуатація машинно-тракторного парку та системи точного землеробства.

Секція 4. Мехатроніка технічних систем.

Секція 5. Якість, стандартизація та сертифікація.

Секція 6. Екологічно-ощадні технології в рослинництві та тваринництві, інженерна екологія та ресурсозбереження.

Секція 7. Земельне право та юридична практика в АПВ, безпека життєдіяльності.

Секція 8. Актуальні проблеми інноваційної економіки в АПВ.

Секція 9. Інформаційні технології, автоматизація, VR-технології та штучний інтелект в агровиробництві.

Секція 10. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, академік УНАНЕТ.

Члени оргкомітету

Лисиченко Микола Леонідович – перший заступник голови оргкомітету, перший проректор ХНТУСГ, д.т.н., професор.

Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор.

Власовець Віталій Михайлович – заступник голови оргкомітету, директор ННІ МСМ ХНТУСГ, д.т.н., професор.

Жила Віктор Іванович – директор ННІ ЕКТ ХНТУСГ, к.т.н., професор.

Бредихін Вадим Вікторович – директор ННІ ПХВ ХНТУСГ, к.т.н., доцент.

Грідін Олександр Володимирович – директор ННІ БМ ХНТУСГ, к.е.н., доцент.

Мироненко Валентин Григорович – начальник відділу ІМЕСГ НААН України, д.т.н., професор.

Мисун Леонід Володимирович – д.т.н., професор, БДАТУ (м. Мінськ).

Шаммедов М.О. – Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова.

Гриненко Олексій Анатолійович – головний конструктор Українського конструкторського бюро трансмісій і шасі, к.т.н.

Могильна Олена Миколаївна – директор інституту овочівництва і баштанництва НААН України, к.с.-г.н.

Шевченко Володимир Іванович – завідувач відділу ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету ТДАТУ, д.т.н., професор.

Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-технологічного факультету ПДАА, к.т.н., професор.

Зубко Владислав Миколайович – завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій СНАУ, к.т.н., доцент.

Шуляк Михайло Леонідович – завідувач кафедри тракторів і автомобілів, д.т.н., професор.

Козаченко Олексій Васильович – завідувач кафедри сільськогосподарських машин, д.т.н., професор.

Артьомов Микола Прокопович – завідувач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, д.т.н., професор.

Пузік Володимир Кузьмич – завідувач кафедри агротехнологій та екології, член-кореспондент НААН України, д.с.-г.н., професор.

Антощенков Роман Вікторович – завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин, д.т.н., професор.

Кірієнко Микола Максимович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та права, к.т.н., доцент.

Семенцов Володимир Ілліч – заступник директора ННІ МСМ, к.т.н., доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника.

Галич Іван Васильович – заступник директора ННІ МСМ, ст. викладач кафедри мехатроніки та деталей машин.

Сировицький Кирило Геннадійович – заступник директора ННІ МСМ, ст. викладач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова.

Борщ Єлизавета Олександрівна – здобувач вищої освіти ННІ МСМ, голова Студентського комітету ННІ МСМ.

Для участі в роботі конференції необхідно до «14» травня 2021 року:

1. Надіслати текст тез в електронному вигляді на e-mail mtf_master@ukr.net;

2. Оформити заявку на участь.

Тези доповідей, прийнятих до виголошення на конференції, будуть опубліковані в електронному вигляді окремою збіркою БЕЗКОШТОВНО після закінчення конференції.

Телефони для довідок:

Тел.: (050) 025-57-11, Сировицький Кирило Геннадійович

Документи