Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Пузік Володимир Кузьмич
Зав. кафедри, д.с.-г.н., професор
Член-кореспондент НААН України, заслужений діяч науки і техніки України

Пузік Володимир Кузьмич

Народився 23 листопада 1948 р. в  с. Олексіївка, Сумська обл.

Освіта та кар’єра:

 • 1968 р. – наладчик КВП та автоматики Кіровський цукрокомбінат, Сумська обл.
 • 1967 р. – служба в радянській Армії.
 • 1970 р. – Сумська ТЕЦ машиніст парових котлів.
 • 1975 р. – закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва.
 • 1975 р. – аспірант кафедри селекції та насінництва Харківського с.-г. інституту ім. В.В. Докучаєва.
 • 1977 р. – старший науковий співробітник агроекологічної лабораторії при кафедрі селекції  та насінництва Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
 • 1982 р. – асистент кафедри селекції та насінництва  Харківського  аграрного  університеті  ім. В.В. Докучаєва.
 • 1984 р. – старший викладач кафедри селекції та насінництва  Харківського  аграрного  університеті  ім. В.В. Докучаєва.
 • 1987 р. – доцент кафедри селекції та насінництва Харківського  аграрного  університеті  ім. В.В. Докучаєва.
 • 1991 р. – проректор з підвищення кваліфікації Харківського  аграрного  університеті  ім. В.В. Докучаєва.
 • 2007 р. – перший проректор  Харківського  національного  аграрного  університету  ім. В.В. Докучаєва.
 • 2010 р. – ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
 • 2017 р. – завідувач кафедри агротехнологій та екології Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.
 • 2010 р. – по цей час, доктор с.-г. наук, професор, чл. кор. НААНУ.

Наукова діяльність

 • 2004 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук на тему: «Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах».

Міжнародна діяльність

 • 1986 р. – річне навчання на відділенні по вивченню французької мови м Москва.
 • 1988 р. – Королівський с.-. інститут м. Пномпень Камбоджа. Викладач генетики, селекції та насінництва, рослинництва.
 • 1993 р – стажування у навчальному центрі Хауз Дюсе, земля РейландПфальу Німеччина.
 • 1998 р. – стажування в університеті штату Айдахо, США
 • 2010 р. – стажування в Королівському університеті м. Стокгольм, Швеція.

Закордонні публікації:

SCOPUS

 1. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkariova-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik Східно-ЄвропейськийЖУРНАЛ передових технологій. Technology and equipment of food production 2/11 (92) 2018, р. 39 – 48.
 2. Research into preservation of broccoli depending on the treatment with antimicrobic preparations before storage / Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, L. Gaevaya Східно-ЄвропейськийЖУРНАЛ передових технологій. Technology and equipment of food production 4/11 (94) 2018, р. 20 – 28. (UDC5 35.356 :631.563; DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140064).
 3. Application of tht Seguential Control for Increasing Competitiveness of Agricultural Product /V. Pusik, L. Pusik, N. Lyubymova, O. Pankova, N.Sokhatsky International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.3 (2018): Special Issue 3, p. 507 – 513.  DOI:10.14419/ijet.v7i4.319925
 4. Study into formation of nutritional value of cauliflower depending on the agri-biologicak factors / L. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, L. Gaevaya, O. Sergienko, O. Romanov, L. Gryn, L. Kononenko Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology and equipment of food production 6/11 (96) 2018, р. 29 – 36.  (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.147748)
 5. Preservation of parsnip root vegetable depending on the degree of ripeness, varietal features, and storage techniques /L. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, A. Rozhkov, O. Sergienko, S. Denisenko, L. Kononenko    Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Technology and equipment of food production 1/11 (97) 2019, р. 34 – 41.  ( DOI: 10.15587/1729-4061.2019.155313)
 6. Studying the lossof mass by cauliflower depending on agrobiological factor varietal features, and package technigue / L. Pusik, V. Pusik, V. Vlasovets, L. Gaevaya А. Rozhkov, N. Lyubymova, I. Safronska, О. Romanashenko, Y. Kryshtop, Y. Hryn Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Technology and equipment of food production 2/11(98), р. 22 – 31.  DOI: 10.15587/1729-4061.2019.162072

Зарубіжні видання

 1. Investigation of the influence of weather conditions of the vegetational period for the formation of the nutrient value of cauliflower. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, L. Gaevaya, O. Sergienko, O. Romanov, L. Gryn, L. Kononenko /(2018), «EUREKA: Life Sciences» (Food Science and Technology) Number 6, р. 61 – 68. DOI: 10.21303/2504-5695.2018.00789.
 2. Study of the influence of the steps of the pasternac cornerproces radiation and the method of storage on his savings /L. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, A. Rozhkov, O. Sergienko, S. Denisenko, L. Kononenko /No 1 (2019), «EUREKA: Life Sciences» (Food Science and Technology), p.12-20. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00838
 3. Studying the lossof mass by cauliflower depending on agrobiological factor varietal features, and package technigue / Pusik, V. Pusik, V. Vlasovets, L. Gaevaya А. Rozhkov, N. Lyubymova, I. Safronska, О. Romanashenko, Y. Kryshtop, Y. Hryn / No 2 /(2019), «EUREKA: Life Sciences» (Food Science and Technology) Number 2, р. 3 – 11 . DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00860
 4. Investigation of the influence of antimicrobial preparations on the shelf life of broccoli cabbage /L. Pusik, V. Pusik, N. Lyubymova, V. Bondarenko, L. Gaevaya (2018), «EUREKA: Life Sciences» (Food Science and Technology) Number 4,р. 13 – 19.
 5. Аnalysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts /Nina Osokina, Vitalii Liubych, Larysa Novak, Tetiana Pushkarova-Bezdil, Olesia Priss, Valentуna Verkholantseva, Olenа Hryhorenko, Volodumur Pusik, Ludmila Pusik, (2018), «EUREKA: Life Sciences» (Food Science and Technology), 2018 Number 2, р.41 – 46.
 6. Pankova O.V. Usage of physical mutagenesis in the selection of cereals / Pankova O.V., Puzik V.K. Sirovitskiy K.G. // Open Access Peer-reviewed Journal Science Review 3(10), March 2018.-Vol.3.

Наукові піблікації

 • Автор більше 300 наукових праць в тому числі п’яти монографій, навчальних посібників з яких 3 іноземною мовою, 4-х авторських свідоцтва на винаходи, 15 патентів та винаходи.