Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Козаченко Олексій Васильович
Зав. кафедри, професор, д.т.н.
академік інженерної академії України

Козаченко Олексій Васильович

Освіта

 • У 1981 році закінчив  Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, здобув кваліфікацію інженера-механіка.
 • 1988 р. – захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
 • 1991 р. – присвоєне вчене звання доцента.
 • 2006 р. – захистив дисертацію доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
 • 2007 р. – присвоєне вчене звання професора.

Кар’єра

 • 1981 р. – молодший науковий співробітник кафедри ЕМТП.
 • 1982 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин.
 • 1995 р. – завідувач кафедрою технічної експлуатації машин та устаткування.
 • 2014-2020 рр. – професор кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича.
 • З 2020 р. – завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини», де і працює по теперішній час.

Освітня діяльність

Викладає дисципліни:  «Теорія та розрахунок сільськогосподарських машин», «Теорія експлуатації машин та проектування технічних систем».

Наукова діяльність

 • Керівник наукової школи «Технічна ефективність машин і засобів АПК», під керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, член спеціалізованих вчених рад: Д 64.832.04 із захисту докторських і кандидатських  дисертацій за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва та К.64.832.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, член редколегії наукового журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів»
 • Має понад 150 наукових і методичних праць, 2 монографій, 9 навчальних посібників, 18 авторських свідоцтв на винаходи, 20 патентів.

Нагороди та премії

Нагороджений почесним знаком «Відмінник аграрної освіти», «Відмінник технічної служби», Почесними грамотами Міністерства  аграрної політики України.