Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

2 група (бакалаври 2020)

Силлабуси вибіркових дисциплін 2 групи рівень вищої освіти «бакалавр». Вступ 2020 рік

п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Етнополітика і національний суверенітет275 « Транспортні технології»
2Корпоративна  культура
3Озеленення населених місць
4Політологія
5Проблеми євроатлантичної інтеграції України
6Психологія ділового спілкування
7Психологія стресу
8Ландшафтне проектування
9Ландшафтний дизайн
10Аграрна логістика
11Логістика в агробізнесі
12Стратегія національної безпеки
13Транспортне право
14Управління конфліктами
15Управління конфліктами та комунікаціями
16Управління масовою свідомістю
17Філософія техніки
18Дослідження операцій у підприємництві076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
19Підприємницьке право України
20Соціологія і психологія
21«Теорія ймовірностей
22Історія українськоїкультури 
133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС
23Соціологія і психологія
24Зведення і монтаж будівель і споруд192 «Будівництво та цивільна інженерія»
25Соціологія і психологія
26Філософія
27ОП та відкриття власної справи181 Харчові технології

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ
28Електротехніка та електроніка
29Правознавство
30Теплообмінні процеси ПХВ
31Основи економічної теорії
32Технології виробництва органічної продукції рослинництва 101 «Екологія»
33Збереження біорізноманіття
34Екологія та біологія сільськогосподарських культур
35Технології виробництва органічної продукції тваринництва
36Сільськогосподарський зелений туризм
37Інноваційне технічне оснащення у тваринництві
38Діловодство та документообіг в екологічній діяльності підприємств
39Електронний документообіг  та захист інформації
40Підприємницьке право
41Прикладні комп’ютерні програми проектування
42Історія української культури
43Проблеми євроатлантичної інтеграції України
44Оцінка відповідності продукції208 Агроінженерія

 

45«Основи економічної теорії
46Управління організаційно-правовою безпекою підприємства
47Медіакомунікації та організація event-заходів в агробізнесі
48Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
49Психологія продажів
50Основи економіки
51Економіка аграрного виробництва
52Проектування технологічних процесів в рослинництві.
53Адаптивні системи землеробства
54Машини та обладнання в сільськогосподарської меліорації
55Машини та обладнання в овочівництві та садівництві
56Альтернативні джерела енергії в АПВ
57Аналіз та синтез мехатронних систем
58Технології, машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції
59Електротехніка та електроніка мехатронних систем
60Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
61Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
62Кормовиробничі системи
63Інженерія процесів виробництва молока
64Гідравліка та пневматика в тваринницькому виробництві
65Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції274 Автомобільний транспорт
66Тваринництво
67Експлуатація будівель та споруд авто-сервісних підприємств
68Економіка автотранспортного сектору
69Основи підприємництва та відкриття власної справи
70Землеробство
71Технології зберігання с.г. продукції при транспортуванні
72Інноваційно-технічне оснащення виробництва продукції рослинництва
73Сучасні інформаційні технології
74Електротехніка та електроніка мехатронних систем
75Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
76Політологія201 Агрономія
77Прикладні комп’ютерні програми моделювання
78Технології виробництва продукції тваринництва
79Економіка і організація аграрного бізнесу
80Робототехнічні системи і комплекси тваринницьких ферм
81Моделювання технологічних процесів
82Агромеліорація
83Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
84Техноекологія
85Біоенергетика
86Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
87Психологія (загальна та правова)081 Право
88Політично-правові студії
89Економіка міжнародних перевезень
90Правова статистика та облік оподаткування
91Ділова українська мова
92Корпоративна культура
93Психологія та етика професійної діяльності
94Мехатроніка
95Машиновикористання в землеробстві
96Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
97Авторське право