Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

1 група (бакалаври 2020)

Силабуси вибіркових дисциплін 1 групи рівень вищої освіти «бакалавр»

Вступ 2020 рік

п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Політологія051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

2Організація процесів переробних і харчових виробництв
3Обладнання харчової та готельно-ресторанної індустрії242 «Туризм»

ОПП «Туризм»

ОПП «Зелений та екотуризм»

4Філософія281 «Публічне управління та адміністрування»
5Трудове право
6Всесвітня культура та мистецтво281 «Публічне управління та адміністрування» (СТН)
7Антропологія
8Дослідження операцій у підприємництві076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
9Правознавство
10Теорія ймовірностей
11Філософія
12Економіка машинобудівного підприємства133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС
13Культурологія
14Політологія
15Правознавство
16Технічна діагностика
17Філософія
18Основи економічної теорії192 «Будівництво та цивільна інженерія»
19Основи управління підприємств будівельної галузі
20Політологія
21Правознавство
22Економічна теорія275 «Транспортні технології»
23Основи економічної теорії
24Основи економічних знань
25Соціологія і психологія
26Управління конфліктами та комунікаціями
27Маркетинг181 Харчові технології

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ
28Cоціологія
29Інформаційні технології в галузі
30Організація виробництва
31Основи робототехніки ПХВ
32Основи економічної теорії101 «Екологія»
33Маркетинг
34Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
   35   Культурологія
36Філософія критичного мислення та ділові комунікації
37Соціологія і психологія
38Охорона праці та екологічна безпека агровиробництв
39Політологія
40Трудове право
41Філософія людського спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі208 Агроінженерія
42Психологія та етика професійної діяльності
43Ділова українська мова
44Корпоративна культура
45Історія автомобіле – та тракторобудування
46Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
47Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
48Психологія продажів та переговорів
49Логіка
50Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
51Надійність технологічних систем в рослинництві
52Проектування машин для обробітку ґрунту
53Моделювання технологічних процесів
54Транспортне право274 Автомобільний транспорт
55Психологія продажів
56Політологія
57Технології транспортних робіт в АПВ
58Мобільні засоби в рослинництві
59 Аналіз та синтез мехатронних систем
60Логіка
61Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
62Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі201 Агрономія
63Психологія продажів та переговорів
64Державне управління агроекологічною діяльністю
65Основи економіки
66Економіка аграрного виробництва
67Машини та обладнання для перспективних технологій виробництва сільськогосподарської продукції
68Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
69Філософія081 Право
70Основи економіки
71Сучасні теорії управління та ринкові відносини
72Логіка
73Політологія
74Психологія продажів та переговорів
75Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
76Землеробство
77Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції
78Альтернативні джерела енергії в АПВ