Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

1 група (бакалаври 2019)

Силабуси вибіркових дисциплін 1 групи рівня вищої освіти «бакалавр»

Вступ 2019 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1

Політологія

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

3

Обладнання харчової та готельно-ресторанної індустрії

242 «Туризм»

ОПП «Туризм»

ОПП «Зелений та екотуризм»

4

Філософія

281 «Публічне управління та адміністрування»

5

Трудове право

6

Всесвітня культура та мистецтво

281 «Публічне управління та адміністрування» (СТН)

7

Антропологія

8

Дослідження операцій у підприємництві

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

9

Правознавство

10

Теорія ймовірностей

11

Філософія

12

Економіка машинобудівного підприємства

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС

13

Культурологія

14

Політологія

15

Правознавство

16

Технічна діагностика

17

Філософія

18

Основи економічної теорії

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

19

Основи управління підприємств будівельної галузі

20

Політологія

21

Правознавство

22

Економічна теорія

275 «Транспортні технології»

23

Основи економічної теорії

24

Основи економічних знань

25

Соціологія і психологія

26

Управління конфліктами та комунікаціями

27

Організація виробництва

 133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ

28

Соціологія

29

Соціологія і психологія

30

Соціологія

 181 Харчові технології

 

 

31

Маркетинг

32

Організація виробництва

33

Комп’ютерне моделювання переробних і харчових виробництв

34

Соціологія, психологія

123 «Комп’ютерна інженерія»

35

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

36

163 «Біомедична інженерія»

37

Соціологія, психологія

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

38

Типові технологічні об’єкти і процеси виробництва

39

Ринкові технології та бізнес аналітика

187  «Деревообробні та меблеві технології»

205 «Лісове господарство»

40

Основи економічної теорії

41

Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі

101 «Екологія»

42

Основи економічної теорії

43

Основи менеджменту

44

Соціальна філософія

45

Культурологія

46

Соціологія і психологія

47

Безпека в надзвичайних ситуаціях

48

Політологія

49

Трудове право

50Філософія людського спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі 208 Агроінженерія
51Психологія та етика професійної діяльності
52Ділова українська мова
53Корпоративна культура
54Історія автомобіле – та тракторобудування
55Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
56Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
57Психологія продажів та переговорів
58Логіка
59Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
60Надійність технологічних систем в рослинництві
61Проектування машин для обробітку ґрунту
62Моделювання технологічних процесів
63Транспортне право274 Автомобільний транспорт
64Психологія продажів
65Політологія
66Технології транспортних робіт в АПВ
67Мобільні засоби в рослинництві
68 Аналіз та синтез мехатронних систем
69Логіка
70Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
71Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі201 Агрономія
72Психологія продажів та переговорів
73Державне управління агроекологічною діяльністю
74Основи економіки
75Економіка аграрного виробництва
76Машини та обладнання для перспективних технологій виробництва сільськогосподарської продукції
77Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
78Філософія081 Право
79Основи економіки
80Сучасні теорії управління та ринкові відносини
81Логіка
82Політологія
83Психологія продажів та переговорів
84Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
85Землеробство
86Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції
87Альтернативні джерела енергії в АПВ