Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

2 група (бакалаври 2018)

Силабуси вибіркових дисциплін 2 групи рівня вищої освіти «бакалавр». Вступ 2018 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1

Організація агробізнесу

051 «Економіка»

2

Податкова система

3

Маркетинг

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

4

Міжнародні економічні відносини та світове господарство

5

Теорія економічного аналізу

071 «Облік і оподаткування»

6

Організація агробізнесу

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

7

Бухгалтерський облік

073 «Менеджмент»

8

Податкова система

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

242 «Туризм»

9

Управління персоналом підприємств туристичної галузі

242 «Туризм»

10

Країнознавство

281 «Публічне управління та адміністрування»

11

Корпоративна культура

12

Сільський зелений туризм

13

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

14

Етнополітика і національний суверенітет

275 «Транспортні технології (за видами)»

15

Корпоративна  культура

16

Озеленення населених місць

17

Політологія

18

Проблеми євроатлантичної інтеграції України

19

Психологія ділового спілкування

20

Психологія стресу

21

Ландшафтне проектування

22

Ландшафтний дизайн

23

Аграрна логістика

24

Логістика в агробізнесі

25

Стратегія національної безпеки

26

Управління конфліктами

27

Управління конфліктами та комунікаціями

28

Управління масовою свідомістю

29

Філософія техніки

30

Дослідження операцій у підприємництві

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

31

Підприємницьке право України

32

Соціологія і психологія

33

Теорія ймовірностей

34

Історія української культури

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС

35

Соціологія і психологія

36

Зведення і монтаж будівель і споруд

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

37

Соціологія і психологія

38

Філософія

39

Основи екології

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ

 

 

 

40

Основи економічної теорії

41

Маркетинг

42 

  Iсторiя украiнської культури_

 43

Соціологія і психологія

44 

Економіка підприємства

45

  Історія української культури

181 «Харчові технології»

46

 Основи економічної теорії

47

 Основи екології

48

Етнополітика і національний суверенітет

187  «Деревообробні та меблеві технології»

205 «Лісове господарство»

 

49

Проблеми євроатлантичної інтеграції України

50

Психологія ділового спілкування

51

Соціологія і психологія

52

Стратегія національної безпеки

53

Управління масовою свідомістю

54

Гідравліка

55

Соціологія і психологія

101 «Екологія»

56

Психологія ділового спілкування

57

Основи економічної теорії

58

Основи менеджменту

59

Державне управління екологічною діяльністю

60               

Основи підприємницької діяльності

61              

Історія української культури

62

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

63.   Iнвестування 051 «Економіка»,

071 «Облік і оподаткування»

64. Оцінка відповідності продукції208 Агроінженерія
65.             Управління організаційно-правовою безпекою підприємства
66.                 Медіакомунікації та організація event-заходів в агробізнесі
67.                 Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
68.                 Психологія продажів
69.                 Основи економіки
70.            Економіка аграрного виробництва
71.            Проектування технологічних процесів в рослинництві.
72.            Адаптивні системи землеробства
73.            Машини та обладнання в сільськогосподарської меліорації
74.            Машини та обладнання в овочівництві та садівництві
75.            Альтернативні джерела енергії в АПВ
76.            Аналіз та синтез мехатронних систем
77.            Технології, машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції
78.            Електротехніка та електроніка мехатронних систем
79.            Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
80.            Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
81.            Кормовиробничі системи
82.            Інженерія процесів виробництва молока
83.            Гідравліка та пневматика в тваринницькому виробництві
84.            Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції274 Автомобільний транспорт
85.            Тваринництво
86.            Експлуатація будівель та споруд авто-сервісних підприємств
87.            Економіка автотранспортного сектору
88.            Основи підприємництва та відкриття власної справи
89.            Змлеробство
90.            Технології зберігання с.г. продукції при транспортуванні
91Інноваційно-технічне оснащення виробництва продукції рослинництва
92.            Сучасні інформаційні технології
93.            Електротехніка та електроніка мехатронних систем
94.            Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
95.            Політологія201 Агрономія
96.            Прикладні комп’ютерні програми моделювання
97.            Технології виробництва продукції тваринництва
98.            Економіка і організація аграрного бізнесу
99.            Робототехнічні системи і комплекси тваринницьких ферм
100.            Моделювання технологічних процесів
101.            Агромеліорація
102.            Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
103.            Техноекологія
104.            Біоенергетика
105.            Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
106.            Психологія (загальна та правова)081 Право
107.            Політично-правові студії
108.            Економіка міжнародних перевезень
109.            Правова статистика та облік оподаткування
110.            Ділова українська мова
111.   Корпоративна культура
112. Психологія та етика професійної діяльності
113.     Мехатроніка
114.Машиновикористання в землеробстві
115.Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
116.Авторське право