Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси

 


Освітньо-наукова програма: “Біомедична інженерія”
Рівень вищої освіти: Третій (PhD) 
Спеціальність: 163 “Біомедична інженерія”
Галузь знань: 16 “Хімічна та біоінженерія”
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі знань “Хімічна та біоінженерія” за спеціальністю “Біомедична інженерія”

Силабуси навчальних дисциплін циклу загальної підготовки:

Силабуси навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки:

Силабуси навчальних дисциплін за вибором здобувачів ЗВО:

Робоча програма та методичні вказівки: