uk en

Новини та події

Студенти ХНТУСГ проходять практику

Студенти ХНТУСГ проходять практику

21.07.2020

Щороку з метою закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчального процесу, студенти ХНТУСГ проходять  виробничу практику на базі сучасних підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу (в т.ч. закордонних),  з якими укладені відповідні угоди та договори про співпрацю. Одним з таких підприємств є фермерське господарство «Альфа», що знаходиться в Золочівському районі Харківської області і спеціалізується на вирощуванні зернових та зерно-бобових культур а також на розвитку молочного тваринництва.

Читати
ЙОГО ІМ’Я НОСИТЬ НАШ УНІВЕРСИТЕТ

ЙОГО ІМ’Я НОСИТЬ НАШ УНІВЕРСИТЕТ

20.07.2020

Нинішнього року виповнюється 120 років від дня народження Петра Мефодійовича  Василенка   (1900–1999), ім’я якого золотими літерами вписане в історію вітчизняної аграрної науки і техніки. Від травня 2004 року це ім’я носить і ХНТУСГ — Харківський національний технічний університет сільського господарства, де шанують  пам’ять про П.М. Василенка і продовжують кращі традиції створеної ним наукової школи.

Читати
ПРЕЗЕНТУЄМО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПРЕЗЕНТУЄМО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

20.07.2020

Сьогодення диктує запити на нові професії і спеціальності для творчих людей, наприклад – дизайнер меблевих виробів, технолог столярних виробів, конструктор-технолог дерев’яного домобудування. Саме таких фахівців готують в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка на кафедрі деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Факультету технологічних систем і логістики.

Читати
Якщо ви не отримали прохідного балу

Якщо ви не отримали прохідного балу

17.07.2020

 До уваги вступників на магістерські програми навчання! Якщо ви не отримали прохідного балу за результатами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, пропонуємо вступ до магістратури на спеціальності, які не потребують складання ЄВІ. Приймальна комісія ХНТУСГ

Читати
Важлива інформація для вступників!

Важлива інформація для вступників!

17.07.2020

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (випускники коледжів) мають право вступати до  Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка для здобуття вищої освіти  ступеня “Бакалавр” за особливою процедурою, передбаченою Правилами прийому до Університету у 2020 році. Такі особи можуть бути прийняті на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) відповідно до стандартів вищої освіти. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть бути прийняті на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

Читати
Працює приймальна комісія

Працює приймальна комісія

17.07.2020

Останнім часом до Приймальної комісії ХНТУСГ все частіше звертаюся майбутні вступники та їхні батьки, щоб отримати консультації про умови вступу і навчання в університеті, уточнити перелік документів, які цього року будуть потрібні при вступі на ті чи інші спеціальності та форми навчання, з`ясувати  інші  важливі питання. Співробітники  Приймальної комісії надають вичерпні відповіді на всі запитання, які виникають у  майбутніх вступників та  їхніх батьків і під час особистих прийомів, і в телефонному та онлайн-режимі.

Читати
СТАТУС ВИКЛАДАЧА У ВИШАХ США

СТАТУС ВИКЛАДАЧА У ВИШАХ США

16.07.2020

Вітчизняні високопосадовці незмінним залишають, мабуть, лише одне: орієнтацію ураїнської системи освіти на «західну» модель. При цьому загальновідомо, що англо-американська та континентальна європейська моделі організації системи вищої освіти суттєво різняться між собою. Сьогодні ми коротко розглянемо положення викладачів університетів США. В університетах та коледжах США, на відміну від Європи, академічне самоврядування, як правило, відсутнє. Професорсько-викладацький колектив не має жодного впливу на вирішення значущих питань життя навчального закладу, крім безпосередньо навчального процесу. Все інше є прерогативою ради піклувальників (board of trustees), яка складається із заможних і впливових осіб, що, як правило, не мають жодного відношення до сфери освіти. У державних навчальних закладах піклувальники призначаються губернатором чи законодавчим органом відповідного штату, рідко коли їх обирають всенародно громадянами. У приватних коледжах і університетах нові члени ради піклувальників кооптуються діючими членами. При цьому викладачі в більшості випадків не знають навіть їхніх імен. Наукові ступені в США теж суттєво відрізняються від українських. Як правило, у вітчизняному науковому середовищі прийнято ідентифікувати американський ступінь Ph.D. (доктор філософії) як ступінь кандидата наук. Дійсно, для його отримання зовсім непотрібно вирішувати науково значущу проблему (як при захисті докторської дисертації), а рішення про присудження ступеня приймає науковий керівник пошукувача спільно з 4-5 екзаменаторами, яких обирає і запрошує сам керівник. Одначе, сам процес навчання в США наповнений великою кількістю процедур і триває зазвичай чотири-п’ять, іноді навіть шість років. Пошукувач зобов’язаний записуватися на навчання з певної кількості додаткових предметів, виконувати домашні завдання, писати курсові роботи. У більшості американських університетів пошукувач повинен пройти захист своєї теми / плану наукової роботи (candidacy examination and research proposal) до того як він зможе розпочати цей проект. Після другого і третього року навчання складаються так звані research proposal, а потім — comprehensive examination. Одночасно пошукувач має вести наукову роботу (результати якої повинні бути опубліковані в рейтингових світових наукових журналах) і відпрацьовувати надану університетом стипендію (на що зазвичай витрачається 15-20 годин на тиждень). У деяких університетах (Гарвардському, Джонса Хопкінса, Роберта Морріса, Тулейнському, а також у Массачусетському технологічному інституті) існує й ступінь доктора наук (Sc.D., англ. Doctor of Science), яка вважається аналогом ступеня доктора філософії. Лікарям присуджується ступінь доктор медицини, юристам – доктор права, богословам – доктор богослов’я. Статус доктора філософії в США вищий, ніж статус кандидата наук в Україні. Володар цього ступня має право на отримання безстрокового контракту (tenure) на посаду повного професора (full professor) після походження випробувального терміну. А от для заміщення посади ад’юнкт-професора (associate professor), яка приблизно відповідає доценту, досить мати ступінь магістра (master’s degree), який присвоюється після 1-2 років навчання в магістратурі. Ад’юнкт-професори зазвичай теж отримують безстроковий контракт, хоча початковий контракт з випробувальним терміном іноді може тривати декілька років. Посаді старшого викладача відповідає assistant professor, для заміщення якої в провінційних американських університетах достатньо мати диплом бакалавра. Однак у більш престижних і тому більш високооплачуваних закладах претенденти на посаду можуть змагатися і з докторськими дипломами. Аssistant professor теж відноситься до категорії вищого викладацького складу, але має значно більше за обсягом і менш престижне навчальне навантаження (вступні курси, практичні заняття тощо), ніж full professor і associate professor. До нижчої викладацької ланки в США відносяться instructor —штатний викладач, який керує лабораторним практикумом, веде практичні заняття, оцінює екзаменаційні роботи, та позаштатні викладачі — т’ютори, які супроводжують індивідуальні освітні програми студентів у режимі репетиторства. Необхідно відмітити, що т’юторська модель навчання, орієнтована на індивідуальні потреби студента (який має змогу сам обирати обсяг і направленість курсів), суттєво відрізняється від класичної кафедральної, в якій студент має обов’язково вивчати певну кількість предметів із затвердженими навчальними програмами. За т’юторською моделлю працюють, зокрема, Массачусетський університет в Бостоні і Каліфорнійський університет. Із т’юторами тут укладають безстрокові контракти і від них у багатьох випадках залежить, чи буде студент замовляти ту чи іншу лекцію. Призначення на викладацькі посади затверджується радою опікунів (board of trustees) після рекомендації спеціальної комісії. У багатьох університетах на посадах старшого викладача, штатного викладача і т’ютора дозволено працювати не більше 8-9 років, після закінчення яких слідує або підвищення, або звільнення з посади.

Читати
Від реального училища до Університету

Від реального училища до Університету

16.07.2020

Серед багатьох архітектурних перлин Харкова, які збереглися до нашого часу, особливу увагу до себе привертає будівля колишнього Першого реального училища, що розташована на Московському проспекті, 45 (колишня вул. Старомосковська). Нині в цій будівлі знаходиться Навчально-науковий інститут мехатроніки та систем менеджменту і Наукова бібліотека ХНТУСГ. Але будували його саме для реального училища на замовлення губернського земства, яке виділило на будівництво 80 тисяч карбованців. Ще 30 тисяч карбованців виділила міська влада і вона ж безкоштовно надала для училища землю.

Читати
З Днем бухгалтера та аудитора!

З Днем бухгалтера та аудитора!

16.07.2020

Серед численної армії бухгалтерів та аудиторів, які сьогодні приймають вітання із професійним святом, такі вітання приймають і співробітники Кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Понад 20 років тут готують висококваліфікованих бухгалтерів-економістів для аграрної галузі України і за цей час підготували сотні фахівців, які успішно працюють на різних підприємствах, в установах, комерційних організаціях тощо. Адже професія бухгалтера-аудитора на сьогоднішній день — одна з найзатребуваніших і найвисокооплачуваніших професій.

Читати
ПОКРАЩЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОКРАЩЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

15.07.2020

   Одним із пріоритетних завдань адміністрації університету і особисто ректора Олександра Нанки є кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в університеті. Так, на сьогодні в університеті працюють 328 штатних викладачів, з них 68 докторів наук, 54 професори, 190 кандидатів наук, 146 доцентів, серед яких 2 член-кореспонденти Національної академії наук України. Якісний показник науково-педагогічних працівників складає – 78,7 %, тобто тих, що мають наукові ступені. Підготовку фахівців вищої категорії — кандидатів та докторів наук університет здійснює в аспірантурі та докторантурі за 15 спеціальностями. Крім того, в ХНТУСГ працюють 4 Спеціалізовані вчені ради:

Читати
Важлива інформація для вступників!

Важлива інформація для вступників!

15.07.2020

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (випускники коледжів) мають право вступати до  Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка для здобуття вищої освіти  ступеня “Бакалавр” за особливою процедурою, передбаченою Правилами прийому до Університету у 2020 році. Такі особи можуть бути прийняті на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) відповідно до стандартів вищої освіти. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть бути прийняті на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

Читати
ХРАМ ОСВІТИ І НАУКИ

ХРАМ ОСВІТИ І НАУКИ

14.07.2020

Людина, яка вперше зупиниться біля  головного корпусу  нашого університету на вулиці Алчевських 44, неодмінно зверне увагу на величний і унікальний архітектурний стиль цієї будівлі, в якому  можна впізнати руку великого Майстра. Так, це пам’ятка архітектури місцевого значення – колишній Комерційний інститут, збудований у 1914–1916 роках за проєктом академіка архітектури Олексія Миколайовича Бекетова.

Читати