Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Поповнюється скарбниця творчих досягнень

Невід’ємною частиною освітнього процесу в університеті є залучення студентів до науково-дослідницької роботи, що  сприяє розвитку в майбутніх фахівців творчих навичок, критичного мислення, ініціативності та інших професійних якостей.

Приємно відзначити, що в Харківському національному технічному університеті  сільського господарства ім. П. Василенка ця робота проводиться на високому і системному рівні, про що свідчать перемоги наших студентів на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт. Так, з 2017 по 2020 рік кількість студентських наукових робіт, поданих на конкурси, зросла від 40 до 83, а число переможців збільшилося від 10 до 36. Ці цифри говорять самі за себе.  Не випадково у  2020 році за підсумками  конкурсу студентських наукових робіт ХНТУСГ посів 3-є місце серед аграрних закладів вищої освіти України.

Добру традицію продовжують  наші студенти та викладачі і в нинішньому році. Наприклад, нещодавно були підведені підсумки ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції, що проводився на базі Полтавського державного аграрного університету. За  результатами цього конкурсу наша студентка  Анастасія Клочко  була нагороджена дипломом ІІ ступеня, а Микита Драчевський – грамотою за поглиблення знань щодо управління конкурентним потенціалом суб’єктів агробізнесу.

Обидві наукові роботи виконувались під керівництвом д.е.н. професора кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Т.А. Власенко, яка відзначена Подякою за високий професіоналізм при підготовці наукової роботи переможця.

У той же час здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» Іван Ростовський (науковий керівник – доцент кафедри сільськогосподарських машин, к.т.н. А.Д. Михайлов) успішно представив свою наукову роботу на конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Агроінженерія», що проводився на базі Національного  університету біоресурсів і природокористування України, де отримав диплом I ступеня. А студентка другого курсу спеціальності 275 «Транспортні технології» Анна Калюжна (науковий керівник М.В. Карнаух) стала переможницею Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проходив на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Її робота стосувалась підвищення транспортного обслуговування агропромислового комплексу при перевезенні грубих кормів і була високо оцінена галузевою конкурсною комісією.

Також наші студенти брали участь у конкурсі дипломних робіт з проблематики організації та управління інноваційною діяльністю, що проходив на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.   Дипломом ІІ ступеня була відзначена магістерська  робота випускниці спеціальності 073 «Менеджмент» Ольги Коваль (науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Смігунова), а робота Аліни Григоренко (науковий керівник – д.е.н., професор О.В. Корнієцький) – грамотою в номінації «За широке використання передового іноземного досвіду».

Щиро вітаємо наших студентів та їхніх керівників з черговими здобутками і бажаємо їм подальших творчих досягнень та перемог.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.