Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Корнієцький Олександр Владиславович
Професор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Корнієцький Олександр Владиславович

Освіта та кар`єра

2011р. – закінчив Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

Спеціальність: електричні системи і комплекси транспортних засобів

Кваліфікація: спеціаліст-електромеханік

2013р. – закінчив Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини,

Спеціальність: комерційна діяльність.

2016р.- Захист дисертації на звання доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

2016 р.- Професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

Освітня діяльність

Викладає навчальний курс «Управління логістичними процесами».

Здійснює наукове керівництво здобувачами за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Наукова діяльність

Тема докторської  дисертації: «Міжрегіональна взаємодія транспортно-логістичних систем в умовах просторової трансформації економіки: теорія, методологія, практика».

Робота в рамках науково-дослідної теми «Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвиткуa економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.).

Сфера наукових інтересів

управління логістичними процесами, маркетингова діяльність сільськогосподарських товаровиробників, управління маркетинговими комунікаціями

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищому професійному державному університеті (м. Ниса, Республіка Польща)

Публікації та патенти

Понад 80 публікацій