Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Власенко Тетяна Анатоліївна
Професор кафедри, доктор економічних наук, професор

Власенко Тетяна Анатоліївна

Освіта та кар`єра

2006 р. – закінчила Харківський національний економічний університет, спеціальність «Економіка підприємства».

2006 р.- старший лаборант Харківського національного економічного університету,

2007 р. – аспірант кафедри регіональної економіки Харківського національного економічного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»,

2010 р. – викладач в Харківському національному економічному університеті,

2011 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2018 р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2019 р. – присвоєне вчене звання доцент.

2020 р. – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

2020р. – присвоєне вчене звання професора.

Освітня діяльність

Викладає курси «Методологія та організація наукових досліджень», «Проєктний менеджмент в публічному адмініструванні», «Конституція та нормативно-правове регулювання», «Управління проєктами», «Основи публічного управління та адміністрування».

Наукова діяльність

Виконує дослідження в рамках науково-дослідної теми «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції̈ в умовах глобалізації̈ аграрних ринків» (номер державної реєстрації 0119U001387, 2019-2021 рр.).

Сфера наукових інтересів

Наукові інтереси стосуються сфери менеджменту персоналу підприємства, управління стратегічними змінами підприємства, розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування.

Публікації

Має понад 80 публікацій, у тому числі 1 одноосібна монографія, розділи у 3-х монографіях, 1 навчальний посібник.