Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Мороз Олександр Миколайович
Професор
Професор, доктор технічних наук

Мороз Олександр Миколайович

Освіта

 • 1984 рік – диплом спеціаліста з відзнакою Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю «Електрифікація сільського господарства», кваліфікація інженер-електрик.

Кар’єра

 • 1984 – 1986 р.р. – асистент кафедри електричних машин.
 • 1986 – 1987 р.р. – стажер-викладач в Московському гідромеліоративному інституті (МГМІ).
 • 1987 – 1991 р.р. – цільова аспірантура при МГМІ.
 • 1991 р. – захист дисертації за спеціальністю 05.14.09 – гідравліка та інженерна гідрологія на здобуття наукового ступеня к.т.н. в спеціалізованій вченій раді МГМІ.
 • 1991 – 1993 р.р. – асистент каф. застосування електричної енергії в с.г. ХІМЕСГ.
 • 1993 – 1997 р.р. – ст. викладач каф. електричних машин  і апаратів ХДТУСГ.
 • 1998 – 2000 р.р. – доцент каф. електричних машин  і апаратів ХДТУСГ.
 • 2000 – 2008 р.р. – доцент каф. застосування електричної енергії в с.г.
 • 2008 – 2010 р.р. – декан факультету енергетики і комп’ютерних технологій ХНТУСГ
 • 2010 – 2020 р.р. – директор навчально-наукового інституту енергетики і комп’ютерних технологій ХНТУСГ
 • 2011 р. – захист докторської дисертації за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.
 • 2012 р. – отримав звання професора каф. автоматизованих електромеханічних систем ХНТУСГ.
 • 2013 – 2016 р.р. – завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.
 • з 2020 р. – профессор каф. електропостачання та енергетичного менеджменту.

Освітня діяльність

 • Викладає такі дисципліни: Гідравліка, Гідрогазодинаміка, Гідравліка та гемодинаміка, Енергоощадність та альтернативні джерела енергії.
 • Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами магістрів, керівництво аспіранта.
 • Експерт НАЗЯВО з акредитації спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів: захист напірних трубопроводів від гідравлічного удару; гідрологія; побудови систем для обробки вовни з використанням акустичного та електромагнітного полів; якість електричної енергії; Smart Grid; сонячні електричні станції.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 при ХНТУСГ за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

Громадська діяльність

 • Секретар підкомісії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка НМК 8 з інженерії МОН України.

Нагороди та премії

 • Почесна грамота МОН України, 2008 р.
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», 2015 р.
 • Дипломант XVII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету», 2015 р.

Кількість публікацій

 • Кількість публікацій більше ніж 160, автор 3 підручників та посібників

Патенти та авторські свідоцтва України

 • 4 патенти