Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

У МОН відбулося засідання Ради з питань аграрної освіти

19 липня 2021 року, відбулося засідання Ради з питань аграрної освіти. У заході взяли участь Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, голова Ради з питань аграрної освіти МОН України Алекс Ліссітса, голова асоціації «УКРАГРООСВІТА» та ректор Національного університету біоресурсів і природокористування Станіслав Ніколаєнко, ректори закладів вищої агроосвіти, директори аграрних фахових коледжів, академічних інститутів.

«Розвиток аграрної освіти є важливим чинником становлення аграрного сектору України, адже він є одним з найбільших роботодавців, що пропонує робочі місця для випускників усіх рівнів освіти. Забезпечення інноваційного розвитку цього сектору має важливе значення для збереження лідерської позиції України на світовому ринку як експортера продукції сільського господарства», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Загальний контингент студентів аграрних закладів освіти становить 143,9 тис. осіб, з них 79,4 тис. осіб навчаються за державним замовленням.

Міністр освіти і науки також зазначив, що нещодавно оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 708, якою затверджено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.

Зокрема, за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» обсяг прийому за державним замовленням за освітніми (освітньо-професійними) ступенями становить:

 • фаховий молодший бакалавр – 4 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 3,3 тис. місць, що відповідно на 3,7 та 4,3% більше порівняно з 2020 роком;
 • молодший бакалавра – 100 місць (рівень 2020 року);
 • бакалавр – 5,9 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 5 тис. місць, що порівняно з 2020 роком більше на 12,6 та 14,3 відсотка відповідно;
 • магістр (на основі освітнього ступеня бакалавра) – 4,1 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання – 3,5 тис. місць, що відповідно на 43,2 та 54,6% більше порівняно з 2020 роком.

За галуззю знань 21 «Ветеринарна медицина» обсяг державного замовлення за освітніми ступенями ставить:

 • фаховий молодший бакалавр – 800 місць, що на 5,3 відсотка більше порівняно з 2020 роком;
 • магістр (на основі бакалавра) – 355 місць, що на 8,8 відсотка більше ніж у 2020 році;
 • магістр (на основі повної середньої освіти) – 1020 місць (рівень 2020 року).

«Агросектор відіграє важливу роль у розвитку та становленні економіки країни. Аграрії дають країні 50% валютної виручки, ВВП – 20 %. Сьогодні наші відомства мають повне взаєморозуміння і спільний напрямок розвитку сфери, чого без належної освіти фахівців досягти неможливо», – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Голова Ради з питань аграрної освіти МОН України Алекс Ліссітса розповів про підсумки двох сезонів проєкту співпраці бізнесу та вищих навчальних закладів, а також плани щодо освітньої магістерської програми «Агрокебети».

Серед питань, які також були обговорені під час засідання:

 • сучасний стан, перспективи та проблеми аграрної освіти України;
 • особливості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки;
 • розвиток фахової передвищої освіти в аграрних коледжах країни тощо.
 • Сайт МОН України.