Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукова діяльність університету: проблеми, досягнення, перспективи.

ЧАСТИНА 2. ВІД СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДО ІНТЕГРАЦІЇ.

Варто зазначити, що наукова робота в нашому університеті проводиться під гаслом «Від спеціалізації до інтеграції», відповідно до якого було сформовано низку інтегрованих науково-дослідних напрямків (проектів). Наприклад, один з таких проектів стосується первинної обробки зерна і проводиться в рамках державно-бюджетної науково-дослідної роботи «Продовольча зернова безпека зі створенням екологобезпечних, ресурсозберігаючих, енергоощадних механізованих технологій збереження і обробки врожаю і одержання високоякісних насіннєвих матеріалів» (наукові керівники В.П. Ольшанський, С.О. Харченко). Наразі в рамках цього проекту діють два перехідні госпдоговори НДР, замовником яких є ПАТ «Карлівський машинобудівний завод (м. Карлівка Полтавської області).  Під керівництвом д.т.н. доцента С.О. Харченка за цією темою також була успішно захищена кандидатська дисертація Є.А. Гаєком… https://www.youtube.com/watch?v=5u9vG2pkQ5k&t=21s 

Можна й далі наводити приклади успішної наукової  діяльності співробітників нашого університету, які є практично в усіх навчально-наукових підрозділах ХНТУСГ. Про це також свідчить кількість підручників, монографій і наукових публікацій, виданих і надрукованих співробітниками університету протягом останнього часу, в т.ч. в закордонних виданнях. Нагадаємо, що за рейтингом Scopus 2021 ХНТУСГ посів 72 місце (+32 сходинки за рік).  Наразі до профілю університету входить 394 (+153 за рік) публікації, які були процитовані 1076 раз (+548 за рік). І це один з кращих показників серед інших закладів вищої освіти аграрного профілю.

Все це говорить про те, що ХНТУСГ має  значний науковий потенціал, зокрема кадровий, і за сприятливих умов він  може дати відчутні результати.  На досягнення таких результатів  спрямована і діяльність Національного фонду  досліджень  України, який покликаний стимулювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження й інтеграцію дослідницької інфраструктури України до  світового дослідницького простору. З цією метою на державному рівні розробляється Державна цільова програма розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року (нещодавно Уряд схвалив Концепцію цієї програми).  У свою чергу Міністерство освіти та науки України затвердило оновлену Дорожню карту з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору та працює над долученням України до рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій Горизонт Європа. Сподіваємося, що наш університет також долучиться до цієї масштабної програми, один з кластерів якої присвячений дослідженням в галузі харчової промисловості, біоекономіки, природних ресурсів, сільського господарства та навколишнього середовища.

Варто сказати і про те, що нещодавно МОН України завершило звітну кампанія щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ, які знаходяться в підпорядкуванні міністерства за 2020 рік. Загалом свої звіти представили 136 закладів вищої освіти та 16 наукових установ, в т.ч. й Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, який презентував проректор з наукової роботи В.І. Мельник.

Нагадаємо також, що в березні 2021 року наш університет успішно пройшов державну атестацію в частині провадження ним наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямками «Суспільні науки» та «Технічні науки».

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.