Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Ольшанський Василь Павлович
Професор кафедри, д.ф.-м.н., академік АНВОУ

Ольшанський Василь Павлович

Освіта та кар’єра

Освіта

1967 р. – Харківський політехнічний інститут (нині НТУ «ХПІ»), спеціальність: «Динаміка і міцність машин», інженер-механік;

1967-1970 рр. – Інститут механіки АН УРСР, аспірант;

1971 р. – Харківський політехнічний інститут (нині НТУ «ХПІ»), спеціальність: 05.02.09 – «Динаміка і міцність машин», кандидат технічних наук;

1990 р. – Казанський університет (нині Казанський (Приволжський) Федеральний університет), спеціальність: 01.02.04 – «Динаміка твердого деформівного тіла»,  доктор фізико-математичних наук.

Кар’єра

1971 р. – Філіал Інституту механіки АН УРСР, молодший науковий співробітник;

1973 р. – Філіал Інституту механіки АН УРСР, науковий співробітник;

1975 р. – Філіал Інституту механіки АН УРСР, старший науковий співробітник;

1975-1977 рр. – Харківський політехнічний інститут, старший викладач кафедри колісних і гусеничних машин;

1977 р. – Харківський політехнічний інститут, старший викладач кафедри вищої математики;

1979 р. – Запорізький індустріальний інститут, доцент кафедри прикладної і будівельної механіки;

1980 р. – Харківський політехнічний інститут, старший викладач кафедри вищої математики;

1984 р. – Харківський політехнічний інститут,  доцент кафедри вищої математики;

1992 р. – Харківський політехнічний інститут, професор кафедри вищої математики;

1996 р. – Національний університет цивільного захисту, начальник кафедри фундаментальних дисциплін і прикладної механіки;

2004 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри теоретичної механіки і теорії механізмів і машин (нині кафедра фізики і теоретичної механіки).

2013 р. – Академік Академії наук Вищої освіти України.

 

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  • «Теоретична механіка»;
  • «Технічна механіка»;
  • «Прикладна механіка»;
  • «Теорія механізмів і машин».

 

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

Моделювання коливань механічних систем;

динаміка вібросепарованих зернових сумішей;

дослідження напружено-деформованого стану локально навантажених балок, пластин і оболонок;

моделювання температурних полів при самозігріванні рослинної сировини в силосах з ідентифікацією осередків самозігрівання;

балістика матеріальної частинки в середовищі з опором;

динаміка розпилених вогнегасних рідин;

динаміка пожежних гідравлічних струменів.

Наукова робота:

Керівник 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій, опонент на численних захистах.

Керівник Держтеми НДР: 0116U004624 «Продовольчо-зернова безпека зі створенням екологобезпечних, ресурсозберігаючих, енергоощадних механізованих технологій збереження і обробки врожаю і одержання високоякісних насіннєвих матеріалів».

Голова ДЕК в НТУ «ХПІ»;

Член редколегії журналу «Вібрації в техніці і технологіях»;

Член редколегії журналу «Вісник НТУ «ХПІ» «Математичне моделювання в техніці та технологіях».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д64.050.10 за спеціальністю 05.02.09 – Динаміка та міцність машин.

 

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

1990-1991 рр. – Гранд Сороса «Розрахунок оболонок» у співпраці з Московським авіаційним інститутом.

 

Громадська діяльність

Член ради професорів ХНТУСГ,

Член ради ветеранів ХНТУСГ.

 

Нагороди та премії

Чисельні грамоти і подяки, в тому числі від Міністерств України.

 

Кількість публікацій

Публікацій наукового і науково-методичного характеру більше 700;

наукових статей – 650;

монографій більше – 25;

навчальних посібників – 10.

 

Патенти

Патентів України – 2.