Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки (магістри 2020)

Силабуси вибіркових дисциплін  циклу загальної підготовки рівня вищої освіти «магістр»

Вступ 2020 рік

№п/пНазва дисципліниСпеціальність
1

Венчурний бізнес

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
2

Валютний ринок і валютні операції

3

Філософія людського спілкування і методика викладання у вищій школі

4Корпоративна культура275 «Транспортні технології»
5Педагогіка та методика викладання у вищій школі
6Філософія людського спілкування
7

Основи дилерської діяльності

8

Міжнародний маркетинг

205 «Лісове господарство»
9

Імеджелогія та PR у туризмі

10Міжнародні перевезення та елементи митного оформлення
11Logistics
12Краєзнавчо-туристична діяльність
13Сільський зелений туризм
14Інформаційне забезпечення наукової діяльності
15Корпоративна культура
16САПР електроустановок141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
17Електромагнітна сумісність технічних пристроїв
18Математичне моделювання та обчислювальні методи
19Філософія людського спілкування, методика викладання у вищій школі051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

284 «Публічне управління та адміністрування»

20Ділова українська мова
21Психологія та етика професійної діяльності
22Корпоративна культура
23Охорона праці в галузі
24Соціальна відповідальність
25Риторика
26Іноземна мова (за професійним спрямуванням)051 «Економіка»

071«Облік і оподаткування»

075 «Маркетинг»