Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

133 “Галузеве машинобудування”

Освітня програма бакалаврів

Навчальний план бакалаврів 2019 року вступу

Навчальний план бакалаврів прискореників 2019 року вступу

Освітня програма магістрів

Навчальний план магістрів 2019 року вступу

Навчальний план магістрів-науковців 2019 року вступу

Освітня програма бакалаврів 2020 року вступу

Освітня програма магістрів 2020 року вступу

Освітня програма бакалаврів 2021 року вступу

 

 

Силабуси освітніх компонент
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Вибіркові дисципліни
Автоматизоване проектування технологічних процесів_ТСРВ
Автоматизоване проектування технологічних процесів_ТСТТ
Біоенергетика в АПК
Використання спеціальних машин у виробничих системах
Виробнича логістика процесів машинобудування
Економіка_машинобудівного_підприємства_133
Експлуатація та обслуговування машин
Забезпечення ПММ
Забезпечення працездатності електрообладнання
Захист від корозії в машинобудуванні
Інноваційне.тех.оснащ.тваринництва
Інформаційний пошук
Історія української культури
Конструкторське і технологічне керування надійностю
Контроль якості продукції машинобудування
Культурологія
Механіка машинобудівних конструкцій (1)
Механіка машинобудівних конструкцій
Механічне оброблення деревини
Монтаж та ТО машин для тваринництва
Надійність машин та основи наукових досліджень
Основи проектування машин
Основи проектування технологічної осностки
Основи проектування…..нафтопроуктів
Основи проекутвання… заправних станцій
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
ПОКПТ в рослинництві
Політологія
Правознавство
Проектування обєктів агробізнесу
Проектування обєктів агропідприємств
Проектування технологічних процесів технічного обслуговування машин
Процеси, основи конструювання і проектування машин у тваринництві
Сервісне обслуговування кондиціонерів
Системи технологій агротехсервісних підприємств
Соціологія і психологія (133 Галузеве машинобудування (бакалавр)
Теорія проектування і конструювання устаткування (1)
Теорія проектування і конструювання устаткування
Технічна діагностика
Технологічні процеси для верстатів з ЧПК
Технологія і обладнання лісозаготівель
ТОсад.парк.госп_бак_133
ТСРВ
ТСРВ_2
Управління і контроль якості
Філософія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Вибіркові дисципліни
Автоматизоване проектування технологічних процесів агропідприємств
Автоматизоване проектування технологічних процесів_ТСРВ
Динамічна міцність машин
Енерго та матеріалозберігаючі технологі
Забезпечення якості продукції машинобудування
Інновації в галузі
Інноваційне.тех.оснащ.тваринництва
Комп_ютерне моделювання надійності
Компютерна діагностика та моніторинг стану машин
Методи проектування машин для рослинництва
Методи проектування машин для тваринництва_1
Моделювання надійності конструкцій
Основи трібології
Прогресивні технології вир-ва і переробки..
Проектування виробничих процесів і підприємств
Проектування і будівництво с г підприємств
Робототехника
Розрахунки при конструюванні машин
Технологія виготовлення роб органів деталей машин